Thu. Feb 29th, 2024

EME hírek – Köszönet

Az Erdélyi Múzeum–Egyesület Zilah és Vidéke Fiókszervezete köszönetét és elismerését fejezi ki mindazoknak a szilágysági embereknek, akik 2018-ban jövedelmük 2%-át egyesületünk működési támogatására adományozták. Értesítjük tagjainkat, támogatóinkat, tevékenységünk iránt érdeklődőket, hogy 2018-ban is honismereti rendezvényeket tartottunk. Szilágynagyfaluban szerveztük április 21-én a XV. Szilágyságkutatási konferenciánkat a Bánffy Kulturális Társasággal karöltve: Emlékezzünk régiekről témában. Előadást tartottak: Lukács József, Májer Elemér, Szabó Árpád, Péntek János, Egyed Ákos, László László, Széman Péter, Kovács Kuruc János. Petri Mór díjat post mortem Srankó Ferenc szilágynagyfalui és Csiszár Zsuzsa zilahi tanárok kaptak. A fiókegyesület szeptember 2-án Vitéz Bikfalvi György székkapitány támogatásával megemlékezett Petri Mór születésének 155-ik évfordulójáról. A tasnádszarvadi istentisztelet után László László zilahi történelemtanár érdekes, vetített előadásban mutatta be Petri Mór életét és tanári, tanfelügyelői, hősírói, költői monográfiaszerzői munkásságát. Itt jelentettük be, hogy a méltatlanul elhanyagolt történelmi nagyságunknak, dr. Petri Mórnak, méltó síremléket állítunk Budapesten, a Kerepes-úti sírkertben!
Közben sikerült kiadni az EME tagjainak támogatásával a Szilágysági magyarok második kötetét.
A 2019 évben, január 27-én Érmindszenten, didergő hidegben emlékeztünk a református temp­lomban Ady Endre halálának 100. évfordulójára: Intés az őrzőkhöz-In memoriam Ady Endre címen. Idén, a XVI. Szilágyság-kutatás konfe­renciát két naposra terveztük: Mészáros Lőrincz és Kaszta András exigazgatók meghívására 2019 május 10-én Hadadon – Emlékezzünk régiekről: A Wesselényiek időszerűsége témában, míg május 11-én a bogdándi Sipos László Múzeumban emlékezünk a 100 éve született dr. Kós Károly néprajztudósra, a szilágysági fazekasság kutatójára. Végül, november 22-23-án Szilágysámsonban iskolanapon és emlékülésen méltatjuk Szikszai Lajos alispán érdemeit.
A Múzeum Egyesület tagjainak idén is 40 lej a tagdíj, nyugdíjasoknak ennek fele.
Ne feledjék, mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!
Kovács Kuruc János
Csóka László