Tue. Jul 16th, 2024

,,2019. április 8-án a zilahi Silvania Főgimnázium diákjaiból álló l’Adyk együttes (felkészítő tanár Fazakas István zenetanár) első önálló koncert­jé­re került sor a Szilágy Megyei Művelő­dési és Művészeti Központban. A jelen­levő­ket Faluvégi Ervin aligazgató köszön­tötte.
A teltházas, majdnem két órás előa­dás során megzenésített verseket (Ady Endre, József Attila, Kosztolányi Dezső, Kányádi Sándor, Radnóti Miklós, Nagy László, Weöres Sándor, Zilahy Krisztián, Dsida Jenő szövegeit) adtak elő.
A zeneszámokat iskolánk vers­mon­dói­nak színrelépései tagolták (a fellé­pés sorrendjében: Futó Friderika, Seres Dorka-Eszter, Bóné Boglárka, Kiss Rebeka.) Volt felolvasás is (Kósa Mátyás és Sűtő Félix hangján), hogy a klasszikus és kortárs irodalom össze­kapcsolódását szemléltetni tudjuk. Így a továbbélőre tevődött a hangsúly.
Ady Endre 1919-ben, száz évvel ezelőtt halt meg, de a költészete által jelen volt/van. József Attila Ady emlékezete című, 1930-ban írt szövegében előtte tiszteleg. Ezen alkotásból kölcsönöztük rendezvényünk címét: édes ritmusok.
Az előadás első része Ady verseire épült. átékos átvezetővel, Kosztolányi Akarsz-e játszani? című verse és Lackfi János Ady vs. Kosztolányi című írása által vált láthatóvá az átjárás a kortárs és a klasszikus irodalom között. A kon­cert második felében pedig az em­beri élet szakaszait választottuk vezér­fonalként az egyes megzenésített versek sorrendbe állításakor. A játékos gyermekkortól (Kányádi Sándor: Fa­ra­gott versike), a szerelmek által meg­ha­tá­rozott ifjú és felnőttkoron át egészen az önértelmezést gyakorló emberig (Kányádi Sándor: Dél keresztje alatt) vezetett az előadás íve. Kiemelném Mészáros Jesszika kilencedikes diá­kunk szólóját. Ő Szabó Balázs dalát, az Apám a vadludakkal címűt adta elő.”

A l’Adyk együttes első önálló koncert­jé­ről részletesebben a Szilágyság e heti számában olvashatnak.