Thu. Apr 18th, 2024

A sokoldalú művész

,,Gy. Szabó Béla alkotásaiból nyílt reprezentatív kiállítás a zilahi EMKE házban. A hagyaték gondozóját, Ferenczy Miklós tiszteletes urat kérdeztük kapcsolatairól, a hagyatékról.

– Alig lehettem olyan 5-6 éves, amikor Gy. Szabó Bélát megismertem Szentbenedeken, ahol az apai nagyapám lévita tanító volt, és itt Gy. Szabó Béla nagyon sokat vendégeskedett. Nagyon sokat rajzolt. Ekkor ismertem meg, és mondhatom, hogy egészen haláláig nagyon szoros kapcsolat alakult ki közöttünk.
Erről a vidékről származik nevelőanyám, Ferenczy Júlia, kolozsvári festőművész, három testvér nőttünk fel Júlia néném lakásában nevelt gyermekeiként. A művészt pedig egyszerűen Gypapának szólítottuk. Ez a kapcsolat végigvonult iskoláim alatt, teológusként is Kolozsváron végeztem.
Kezdő lelkészként Pusztakamaráson, és 1982-től pedig kolozsvári gyülekezeti lelkészként szolgáltam. Haláláig, 1987-ig mellette voltam.

– Mekkora ez a hagyaték, amelyet gondoz?
– Óriási hagyatékról van szó, Kolozsváron a Bolyai utcában van a második emeleten, ahol élt 1965-től 1987-ig, haláláig. A hagyaték az ő feljegyzései alapján is mintegy 14.000 rajz, másfél ezer fametszet. Ezek nem mind ott találhatók, mert múzeumokban, magángyűjteményekben is őrzik munkáit, mintegy 2.000 pasztellt, 1.150 rajzot és 150 olajképet. Ezek közül, ami a közönség számára igazán különleges, a pasztellek, illetve az olajképek, mert Gy. Szabó önmagát mindig grafikusművésznek tartotta. Ezért a mostani tárlaton is nyolc pasztell található, ízelítőül.
Ezen a kiállításon elsősorban reprezentatív fa­met­szetek vannak, összesen 29 munkát hoztunk. Tulajdonképpen harmincat, de a Kőrösi Csoma Sándor portrét az EMKE háznak adományképpen szántuk. Ezek között 22 fametszet, illetve 8 pasztell. De a 22 fekete-fehérből látható egy olaj is. Erről a rajzról fametszetet is készített, a Farkas utcai támívet sokan ismerik.
A kiállítási anyag összeállításában arra összpon­tosítottam, hogy térben is, és technikájában is lehetőleg úgy válogattam, hogy a látogató megismerhesse sokoldalúságát, munkásságának széles skáláját.”

A kiállításról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.