Mon. Jul 13th, 2020

Elkezdték a csatornahálózat kivitelezését Ipp községben

Elkezdődött a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Ipp községben. A nagyszabású beruházást, amely több mint 13.000.000 lejbe kerül, a Közmunkaügyi, Fejlesztési és Igazgatási Minisztérium finanszírozza, és várhatóan két év alatt elkészül. A projekt közel 600 háztartást érint, és körülbelül 10 kilométer hosszan fognak csöveket lefektetni. Az infrastruktúra növeli majd a település lakóinak életszínvonalát, hozzájárul a gazdasági fejlődéshez és a környezetvédelemhez.

A munkálatok több szakaszban zajlanak, hogy minél kevesebb legyen a fennakadás a közlekedésben, ezért először a két falu fő utcáin dolgoznak a szakemberek.

Márkus László, Ipp község polgármestere ismertette, hogy a munkálatok elkezdésekor kisebb-nagyobb nehézségekbe ütköztek, ugyanis a tervezés során kiderült, hogy a csatornahálózatra megnyert összeg nem fedi le a két falu minden utcájának költségeit. A példás munkát végző nagyváradi Rono Aqua cég ezért négy lehetőséget ajánlott. Az első szerint a csatornahálózat és szennyvíztelep csak Zoványon valósult volna meg, a második feltevés alapján csak Ippen, a harmadik szerint a főcsatorna a pompaházakkal mindkét faluban megvalósult volna a szennyvízteleppel együtt, a mellékutcák kihagyásával. Az utolsó lehetőség a pályázat finanszírozásának elutasítása lett volna, ami a pénz elvesztésével jár – mondta a polgármester.

Az önkormányzat küldöttsége a mérnök szakmai tanácsát követve a harmadik javaslat mellett döntött, amit később a helyi tanács is tudomásul vett. E szerint a DN19B főút Zovány keleti végétől, Ipp nyugati végéig lesz csatornázva mindkét oldalon, és a Berettyó melletti szennyvíztelephez kötik.

Csatornahálózat lesz Zoványon a Malom utcában, Ippon az orvosi rendelő utcájában, a Kisutcában és a központtól a DJ109P megyei úton az állomásig. A mérnökök érvelése szerint ezekben az utcákban találhatók azok a pompaházak, amelyek a működéshez szükségesek, és kihagyhatatlanok.

Reméljük, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk, – mondta a polgármester -, a jövőben arra fogunk törekedni, hogy az elmaradt munkálatokhoz is megszerezzük a támogatást, mert az a célunk, hogy az egész községben megépüljön a szennyvízcsatorna-hálózat, ami mindenki számára nagyon fontos. Addig is köszönjük a megértést.

K.M.