Tue. May 28th, 2024

Ma 15 éve, hogy Szilágybagos ismét község lett

„Az utolsó napig, amíg szolgálatban vagyok, úgy dolgozok, mintha örökké itt lennék, mert nem tudom másképp”

 

Nem volt könnyű dolguk az első tanácsosoknak a 2005-ös demokratikus választásokat követően. Az elején még bizonytalanul tették meg az első lépéseket, de az egy-két éves tanulmányi idő után már próbáltak a lehetőségekhez mérten eredményeket elérni, terveket megvalósítani.

Szilágybagos nehéz helyzetben volt, mert bár az 1968-as megyésítésig közigazgatási szempontból önálló községként működött, a 60-as évek végén megszűnt ez a státusza, és Borzással együtt Szilágynagyfaluhoz csatolták. Mint mondták, ezt követően alig akadt valaki, aki érdekeiket felkarolta volna és kiállt volna mellettük. A fejlesztési és karbantartási munkák általában papíron maradtak vagy elnapolták őket. A rendszerváltást követően tanácsosaik abban bíztak, ha előbb ők bizonyítanak, az embereket fel lehet rázni a Csipkerózsika-álomból. Saját adakozásból és közmunkából felújították és átalakították a TSZ irodaházat és tető alá hozták az orvosi rendelőt és a szolgálati lakást. Ezek voltak az első látványos eredmények.

1994-ben Marina Ida egykori tanácsos, jelenlegi polgármester-asszony kérvényezte, hogy a néptanács visszakerüljön Bagosra, mert a helyi ügyeket operatívabban tudták volna intézni, de a próbálkozás nem járt sikerrel. 2004-ben, a bagosi és borzási tanácsosok kezdeményezték a határozatot, hogy népszavazást írjanak ki Bagos község visszaállítására. A 2005-ben tartott népszavazás eredményeként a 176/2005-ös törvény alapján Szilágybagost Borzással együtt újra önálló községnek nyilvánították, és Marina Idát kinevezték polgármesternek.

,,2005. június 17-én lettem én Bagos község kinevezett, majd októbertől választott polgármestere” – mondta Marina Ida. Azóta eltelt 15 év, és mint a megye egyedüli magyar polgármester-asszonya, elmondható, nagyon jól, sikeresen igazgatta a község ügyeit, bár a kezdetek nagyon nehezek voltak. Az első években felújították és kibővítették a több mint 100 éves polgármesteri hivatalt, feljavították a hidakat, lekavicsozták a mellékutcákat, mert csak arra volt akkor lehetőség, járdát öntöttek, elkezdték a földügyek rendezését, a földterületek visszaszolgáltatását. Sok volt a munka, de látványos az eredménye.

Az régi iskola, amit lebontottak

 

 Az új iskola, ami 2013-ra készült el

 

Az elmúlt 15 évben folyamatosan jelentős összeget fordítottak az iskolák és óvodák korszerűsítésére, jelenleg minden tanintézmény angol wc-vel és központi fűtéssel rendelkezik. 2013-ban befejezték az új iskola építését, a bagosi óvodának (ahol a napközis csoport működik) van három foglalkozásterme, külön hálóterme, ebédlője, konyhája, ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy a szülők látva a lehetőséget és a segítséget abban, hogy akinek nincs kire hagynia a gyereket az napközibe tudja vinni, bátrabban vállaltak több gyereket. Mindkét faluban felújították és korszerűsítették a kultúrházakat, szépen gyarapodott a községi gépkocsi park is és értelemszerűen szükség volt garázsokra, hát építettek egy szép új garázst, ahol helye van minden haszonjárműnek és autónak.

A tavaly befejezték a közvilágítás korszerűsítését. A községben az égőtesteket takarékos, ledes égőkre cserélték, a főutcán minden oszlopon, a mellékutakon pedig minden másodikon van égő.
Mostanra sikerült befejezni a víz- és csatornahálózat bővítését, működik a hulladékgazdálkodás, van orvosi ellátás, gyógyszertár és 14 éve az idősek házi gondozása is megoldott.
A szolgáltatásokat már csak karbantartani és működtetni kell, a községet pedig tovább fejleszteni és szépítgetni – tette hozzá Marina Ida.

A polgármesteri hivatal 2005-ben

A polgármesteri hivatal 2018-ban

 

Bagos és még 13 község tagja a Berettyó-menti kistérségi társulásnak, melynek célja a földgáz bevezetése. Jelenleg megbíztak egy konzultáns céget, hogy állítsa össze a kiírást, a tendert, mert csak ezt követően pályázhatnak. Elmondható, az első lépéseket már megtették az irányba, hogy földgáz is legyen a faluban, de ez még néhány évbe belekerülhet. „Három éve két telket vásároltunk a falu központjában, az egyik telken jó lenne egy fedett tornatermet, a másikon egy multifunkcionális közösségi házat építeni, könyvtárral, információs irodával, ifjúsági klubbal, idősek klubjával és vendégszobával. Ez csak egy gondolat ebben a pillanatban, ezt át kell beszélni a képviselő testülettel, aztán elkészíteni a megvalósíthatósági tanulmányt, programot keresni, pályázatot készíteni, amivel pénzt tudunk lehívni, mert a beruházáshoz sok pénz kell, és ezt a község nem tudja teljesíteni saját alapból. Nagyon sok munka van még, olyan ez, mint a mókuskerék, ha elkezdted és egy dolgot megoldottál, kettő jön helyette. Minden napnak megvan a maga munkája, kihívása” – mondta a polgármester-asszony.

Lassan a 4-ik mandátumom végére érek, és úgy gondolom, hogy itt az idő átadni a vezérbotot a fiatalabb korosztálynak, tehát nem indulok újabb mandátumért, de utolsó napig, amíg szolgálatban vagyok, úgy dolgozok, mintha örökké itt lennék, mert nem tudom másképp. Soha nem tudtam valamit csak félig csinálni: vagy egészen, vagy sehogy. Van öröm is, van üröm is, van megvalósulás is, van bosszúság is. Mint maga az élet...” – zárta Marina Ida polgármester-asszony.

K.M.