Mon. Jun 24th, 2024

Elkezdődtek a próbavizsgák

Ma kezdődött a VIII. osztályos diákok országos értékelésének próbavizsgája, amelyen idén először a hetedikes diákok is részt vesznek.
A próbavizsga azt a körülbelül 350 000 hetedikes és nyolcadikos diákot érinti, akik a 2018-2019-es tanév elején VII. és VIII. osztályban folytatták tanulmányaikat.
Az országos értékelés próbavizsgájának naptára idén a következőképpen alakul: 
• Március 11.: Román nyelv és irodalom
• Március 12.: Matematika
• Március 13.: Magyar nyelv és irodalom
• Március 22.: Az eredmények kifüggesztése
A próbák minden reggel 9-kor kezdődnek, a diákoknak legkésőbb 8.30-ig kell elfoglalniuk helyüket a tantermekben.
A tételek kidolgozására, amelyeket az Országos Értékelési és Vizsgaközpont szakemberei úgy állítanak össze, hogy azok a diákok a tantervben szereplő témák kifejtésének készségeit mérjék fel, a tanulóknak két óra áll rendelkezésükre.
A dolgozatok javítása és a jegyadás az objektivitást és egységességet szavatoló javítókulcsok alapján történik, általában az adott iskola két szaktanára által.
Az eredmények elemzése a tanintézmények szintjén fog történni a diákokkal való személyes beszélgetések, osztályon belüli megbeszélések, szülői értekezletek révén, valamint a tanári konzíliumban is terítékre kerül a jobb teljesítményt célzó megfelelő intézkedések bevezetése érdekében.
A diákok/szülők írásbeli kérésére az országos próbavizsgán szerzett jegyek beírhatók a naplóba.
Az oktatási minisztérium közleményében leszögezik: a próbavizsga célja, hogy a VIII. osztályt záró vizsga követelményeivel és körülményeivel barátkoztassa meg a diákokat, valamint, hogy a jelenlegi tudásszintjüket mérje fel és cizellálja a felkészülési folyamatot a júniusi országos értékelésen való megfelelő eredmények elérése érdekében.