Sat. Nov 28th, 2020

Elkészült a Wesselényi-szobor talapzata

Hamarosan az érdeklődők is láthatják a még elkerített alkotást

 

Megyeközpontunk egyik jelképe, a magyar lakosok számára legértékesebb helyi látványosság, az 1902-ben felavatott Wesselényi-szobor ismét teljes pompájában díszeleg, felújították a talap­zatát és a szobrot körülölelő részt.

Fadrusz János alkotása a zilahi ma­gyarok, sőt a megye magyarságának a büszkesége, ezért a szilágyságiak már hónapok óta várják, hogy a munkálatok miatt elkerített ércszobor újra megtekinthető legyen mind a helyiek, mind a turisták számára.

„Az RMDSZ-nek fontos a nemzeti identitásunk megőrzése és átörökítése, a kulturális örökségünk megtartása és megvédése. Azért dolgozunk, hogy az őseink által ránk hagyott értékeket megóvjuk és utódainknak továbbadjuk, mert csak így épülhet ma­gyar közösségünk, így maradhat meg identitástudatunk. Ezért volt lényeges számunkra, hogy mielőbb felújításra kerüljön Wesselényi Miklós szob­ra, ugyanis az évek vihara alatt az alkotás alapja és a térkövezett felület megrongálódott. Közös összefogással, az RMDSZ vezetőinek közbenjárásával helyi költségvetésből sikerült visszaállítani a szobor egykori fényét” – mondta Seres Dénes parlamenti képviselő, aki hozzátette: az utókor feladata Ady szavaival élve, őrzőként vigyázni a strázsán, és megvédeni mindazt, ami a miénk, amit az őseink hagytak ránk, mert csak így tudunk majd felemelt fejjel unokáink szemébe nézni. Éppen ezért, az elkövetkezendő időszakban azért fogunk harcolni, hogy Szikszai Lajos egykori alispán szobrát is elkészíthessük és felállíthassuk Zilahon.

A közel 120 éves Wesselényi-szobrot 1935-ben eltávolították a városközpontból, de a helyi magyarok megőrizték az alkotást, így 1942-ben Észak-Erdély Magyarországhoz csatolása után visszaállították eredeti helyére. Szinyei Merse Jenő kultuszminiszter akkor azt mondta: ,,Wesselényi példát mutat, hogy mindenütt ott legyünk, ahol veszedelemben forog a magyar élet. A pesti árvíz alkalmával ő volt a híres árvízi hajós, aki a magyar élet megmentése érdekében, szembe mert szállni az elemek haragjával. Nagyszerű férfi erőit és lobogó lelkét bőségesen áldozta, pazarolta országának, nemzetének és népének érdekében.”

Kulcsár Mária