Thu. Oct 28th, 2021

Egyedem, begyedem, tengertánc…

A jól ismert mondóka sora lett a Contact-Ip Egyesület projektjének címe, mellyel a BGA ZRT által 2019-ben meghirdetett Gyermekbarát programban támogatást nyert Magyarország kormányától. A projekt célja a beszédhibával, tanulási nehézségekkel küszködő gyermekek fejlesztése, közösségbe való integrációjuk segítése. Ennek érdekében került sor a gyermekek számára fejlesztő és tanácsadói tevékenységek szervezésére, a pedagógusok és szülők számára gyermekneveléssel kapcsolatos szakmai előadásokra illetve Karácsonyvárás és Farsang közösségi tevékenységek szervezésére, az óvodával, iskolával együttműködve. A járványhelyzetre való tekintettel a projekt megvalósítási határideje meghosszabbodott.

Az évről évre visszatérő hagyományok biztonságot, megnyugtató eligazodást jelentenek életünkben, már gyermekkorban hozzájárulnak a valahova tartozás érzésének kialakításához, ezért is vannak beiktatva az iskolák, óvodák nevelési tevékenységi terveibe, a kulturális intézmények, kultúrával foglalkozó civil szervezetek programjaiba. A járványhelyzet felülírta a hagyományok átélésének eddig jól bevált forgatókönyveit. Rendhagyók lettek ezek az események az elmúlt közel egy év folyamán. A megszokottól eltérő módon valósult meg a Karácsonyvárás, amit eddig a templomban adventi műsor bemutatásával, közös mézeskalács készítéssel valósítottunk meg. Ezt a tevékenységet 2020-ban rajzok, kézimunkák kiállításával, karácsonyi édességcsomag adományozásával pótoltunk.

Az idén február 16-án van húshagyókedd, ekkor zárul a farsang időszaka. Ezt a napot már több mint tíz éve Ippon az óvoda, iskola, család, helyi civilszervezet, közös tevékenységeként éltünk meg. Óriási készülődés előzte meg ezt az eseményt, hisz minden gyermek igyekezett egyedi jelmezben megjelenni, ezt meg kellett tervezni, el kellett készíteni. Bemutatkozó mondókákat, farsangi énekeket, verseket tanultunk. Előkészítettük a kultúrotthon nagytermét, kiállítottuk a gyermekek által készített álarcokat, rajzokat, a fényképészkedéshez szükséges óriás bohócot, kifüggesztettük a tevékenységet hirdető plakátokat, kézbesítettük a meghívókat. A szülők részt vállaltak a jelmezek elkészítésében, farsangi szalagos fánkot sütöttek, teát főztek. A kiszebábu elégetésére a kultúrotthon udvarán került sor, s miközben a szalmából készült bábu égett, minden jelenlévő torkából a télűző mondóka szavai csengtek. Ezt követően színpadra lépve rövid, tréfás jelenetek, farsangi énekek, versek kerültek bemutatásra. A jelmezes bemutatkozás ugyancsak a színpadon történt, egyesek egyénileg, mások csoportosan mutatkoztak be. A tombolázás mindig nagy érdeklődést váltott ki, gyermekek, felnőttek részéről egyaránt. Órákon át folyt a móka, játék, mulatás, közben elfogyott a fánk, a tea, kiosztásra kerültek a tombolatárgyak. Mindenki nyert valamit, a tombolatárgy értékénél sokkal többet érő közösségi élményt, melyben minden magyar tagozatos óvodás és kisiskolás szüleivel, nagyszüleivel együtt vett részt, egymásra való figyelést, a tavasz, az újjáéledés közeledtének örömét.

Hisszük, hogy lesz még hasonló élményben részünk, ha idén a farsangot csak rendhagyó módon, online játékokkal, iskolába visszatérve csak osztálytermi keretek között bemutatott jelmezekkel, versek, énekek meghallgatásával tudjuk megünnepelni. A címadó mondóka sorának folytatásaként, a ,,Hajdú sógor mit kívánsz?“ kérdésre, a felelethez, hogy ,,Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret, most mindenképp hozzátesszük, hogy jó egészséget, közösségi élmények átélésének a lehetőségét is kívánjuk mindannyiunknak.

Fazakas Mária, Moldovan Krisztina Borbála

Ipp