Fri. Jul 12th, 2024

Borbély László: Elkészítettük a 2030-ig tartó fenntartható fejlődési mutatók monitoring rendszerét

A Kormányfőtitkárságon belül működő Fenntartható Fejlődés Főosztály, az Országos Statisztikai Intézettel közösen konzultációs workshopot szervezett Románia Fenntartható Fejlődési Stratégiája 2030 végrehajtásának nyomon követésében és jelentéstételi folyamatában részt vevő tényezőkkel, a nemzeti fenntartható fejlődési mutatók használatával kapcsolatban.

A rendezvény célja az Országos Statisztikai Intézet, a minisztériumok és más statisztikai adatokat szolgáltató intézmények közötti együttműködés erősítése volt, hogy a Fenntartható Fejlődési Stratégia monitorizálása  koherensen és egységesen működjön.

„Elkészítettük a fenntartható fejlődési mutatók 2030-ig tartó monitoring rendszerét. Nyilvánvaló, hogy adatok nélkül nem tudunk koherens és alkalmazott közpolitikákat kidolgozni. Ezen lényeges adatok nélkül nem tudjuk nyomon követni a Stratégia végrehajtását. A mutatók jelentésére kötelezett intézmények képviselői a mai napon hasznos információkat kaptak a 291 mutató jelentési mechanizmusával kapcsolatban. A munka folytatódik. Bebizonyítottuk, hogy kormányzati szinten össze tudunk fogni a 2030-ig tartó menetrend végrehajtásának felgyorsítása érdekében, és továbbra is bevonjuk az egész társadalmat ebbe a törekvésbe.”

A műhelymunka során bemutatták a projekt jelenlegi állását, valamint a  SNDDR 2030 monitoring- és jelentéstételi folyamatában részt vevő hatóságok nemzeti fenntartható fejlődési mutatóira vonatkozó útmutatót, amelyet a Románia számára kitűzött célok végrehajtásának mérésére használnak.

Románia február óta rendelkezik a fenntartható fejlődés nemzeti mutatóival.  Túlnyomó többsége már elérhető a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Intézet honlapján, a G és H rovatban, ezen a linken.

A „Fenntartható Románia” projekt keretében egy olyan statisztikai adatgyűjtő is fejlesztés alatt áll, amelyben a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzeti és Eurostat-mutatók is megtalálhatók a közvéleménykutatások szubjektív adatai mellett: http://agregator.romania-durabila.gov.ro/

A találkozón több mint 140 személy vett részt, az Országos Statisztikai Intézet (INS), Románia kormánya, az Olténia Regionális Vállalkozásfejlesztési Szövetség (ARDA Oltenia), valamint a fenntarthatóság területén statisztikai adatszolgáltatásban részt vevő intézmények képviselői és/vagy amelyek a Fenntartható Fejlődés Konzultatív Tanácsa (CCDD) tagjai által 2022 februárjában érvényesített fenntartható fejlődési mutatókat használják.

A konzultációs műhely az Adminisztratív Kapacitás 2014-2020 Operatív Programon keresztül, az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott „Fenntartható Románia – Románia Fenntartható Fejlődési Stratégiája 2030 végrehajtásához szükséges stratégiai és intézményi keretek kidolgozása” projekt által támogatott rendezvény.