Fri. Jul 12th, 2024

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vissza nem térítendő támogatására – 2022. szeptemberi kiírás

A Kormányfőtitkárság alárendeltségébe tartozó Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI) meghirdette a 2022-es évre szóló, kulturális projektek vissza nem térítendő támogatására vonatkozó pályázati felhívását, amelynek teljes útmutatója érhető itt.

A támogatás odaítélésének feltételrendszere a Hivatalos Közlönyben is megjelent, eszerint pedig a hazai nemzeti kisebbségekhez tartó személyek kulturális, nyelvi, vallási identitását és jogait népszerűsítő interetnikus, illetve intolerancia elleni küzdelemre vonatkozó projektek benyújtási határideje 2022. szeptember 1-je (postai bélyegző dátuma), és olyan eseményekre, rendezvényekre kell vonatkozniuk, amelyeket 2022. október 14-e utáni időpontra terveznek a pályázó szervezetek, intézmények.

A projektek teljes dokumentációját egyetlen, eredeti példányban, lezárt borítékban kell eljuttatni postai szolgáltatások igénybevételével az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala bukaresti székelyének címére (Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Bucureşti, str. Paris, nr. 65, sector 1, cod poştal 011815). A borítékon fel kell tüntetni a feladó pontos nevét és postacímét, illetve jelezni kell a küldemény rendeltetését, célját („Pentru concursul de proiecte 2022, sesiunea septembrie”).

A pályázatokat elbíráló bizottság 2022. szeptember 30-áig ül össze, az igényelt támogatás összege pedig minimum 25.000 lej és maximum 200.000 lej lehet. Egy pályázó legfeljebb két projektre nyújthat be támogatási kérelmet, a vissza nem térítendő finanszírozás igénylésének és odaítélésének kritériumait pedig a pályázati útmutatóban tanulmányozhatják alaposan az érdeklődők. A pályázatok a megszerzett pontszám alapján összeálló sorrendben jutnak támogatáshoz (azok a projektek alkalmasak támogatásra, amelyek legalább 70 pontot szereztek a felső határt jelentő 100 pontból).