Fri. Jul 12th, 2024

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” Zsolt. 107

2022. szeptember 25-én Szilágysámsonban került sor az Északnyugat Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség, Őszi Hálaadó istentiszteletére. Szórványgyülekezetben nem egyszerű dolog ellátni a lelkészi feladatokat. Fáradtságot, magánéleti problémákat félretéve, hosszú kilométereket tesz meg a lelkész, hogy lelki támaszt, vigasztalást, nyújtson legtöbbször egy maroknyi kis csapatnak, akik hétről-hétre, hónapról-hónapra várják, hogy erőt merítsenek a lelkész szavaiból, Isten igéjéből. Pálffy Anna-Mária lelkész már hosszú évek óta járja ezt az utat és fáradtságot nem ismerve nagy odaadással, figyelemmel gondoskodik szórványban élő híveiről. Igyekszik megragadni minden alkalmat, hogy a távolságok ellenére közös találkozókat szervezzen, amelyeknek célja többek között az, hogy a hívek közelebbről megismerhessék egymást, barátságok alakuljanak ki, érezzék és megtapasztalják azt, hogy a szórványnak is van ereje és Isten a legapróbb gyülekezettel is képes csodát tenni. Ezért a szeptember utolsó vasárnapján úrvacsorával egybekötött istentiszteletre mindig, az Északnyugat Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség valamelyik településén kerül sor. Idén, az Unitárius Egyház fennállásának 454. évében, nagyon szép számban gyűltek össze a hívek Nagybányáról, Sárközújlakról, Szatmárnémetiből, Krasznabéltekről, Ákosról, Sarmaságról, Zilahról és nem utolsó sorban Szilágysámsonból, hogy hálájukat és köszönetüket fejezzék ki Istennek a mindennapi kenyérért és az életért.

Az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten az ünnepi szószéki szolgálatot Dr. Kovács Sándor, teológiai tanár, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektora végezte, az úrvacsorai ágendát pedig Pálffy Anna-Mária helyi unitárius lelkész.

Az istentiszteletet követően a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának művészei, Kovács Éva és Bándi Johanna egy verses összeállítással örvendeztették meg a jelenlevőket. Köszönjük a szép előadást és gratulálunk ahhoz a nemes gesztushoz, amivel a szilágysági hátrányos helyzetű gyermekeket támogatták.

Jó volt együtt lenni, érezni a közösség erejét, együtt hálát adni Istennek. Hiszen nap, mint nap kapunk, kapunk és ismét kapunk fel sem lehetne sorolni mi mindent, amiért hálával, köszönettel tartozunk.

Boda Emőke

,,Ahol nagy a szeretet, mindig történnek csodák!”

,,Őszi hálaadási  ünnepen” az Északnyugat Erdélyi Unitárius szórványegyházközségben, Szilágysámsonban.

Pálffy Anna Mária unitárius lelkész meghívását elfogadva, örömünnep, nagyszerű élmény volt együtt lenni! Az istentisztelet után a szépszámú gyülekezet, Pilinszky, Ady és Reményik költeményeit  értő, befogadó szeretettel fogadta.  A  versek mindnyájunk számára ismerős üzenetét, az egymásra figyelő-szeretetet, a segítséget  kérőknek-támaszt,  a lelkeknek, erősítő hitet adni, megnyugtató érzés és  áldásos kötelesség. A Boda Pincészet, a Boda család, Emőke, László és Mátyás, nagyszerű és figyelmes vendéglátóinknak külön köszönettel tartozunk a szeretetteljes fogadtatásért. A nagylelkű adományokat szívből köszönjük melyeket ezúttal, a szilágysági hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére ajánlottuk fel. 

Kovács Éva és Bándi Johanna színművészek