Tue. Mar 5th, 2024

A területalapú támogatásról

Közzétette a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség az idei évre vonatkozó területalapú mezőgazdasági támogatás igénylésének alapfeltételeit.

Az igénylő legalább egy hektár földterülettel jogszerű földhasználóként kell rendelkezzen (ha a támogatható terület több mezőgazdasági parcellából áll, az egyes parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,30 hektárt), és ezen mezőgazdasági tevékenységet kell folytasson. Szőlő, gyümölcsös, komlóültetvények, gyümölcs-faiskolák, faiskolák esetében a parcellák minimális mérete 0,1 hektár kell legyen.

A fólia- és üvegházak esetében a minimális mezőgazdasági területnek 0,3 hektárnak kell lennie, a legkisebb parcella mérete pedig 0,1 hektár. A legelők esetében a gazdának minimális számú állattal kell rendelkeznie.

Sütő Attila