Thu. Apr 18th, 2024

XXVII. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA (CSÍKSZEREDA)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával idén 2019. július 7–27. között szervezi meg a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Bolyai Nyári Akadémiát.

A 27. alkalommal sorra kerülő Akadémia továbbképzéseinek átfogó témaköre a Tudás tapasztalat által. A tapasztalati oktatás fejlesztése az iskolában, melyet 26 csoportban, 640 pedagógus részére hirdetnek meg az alább felsorolt szekciókban és helyszíneken.

Az Akadémia első hetén, 2019. július 7–13. között Csíkszeredában, Szatmárnémetiben, Nagyenyeden és Szovátán A tapasztalati tanulás lehetőségei és módszerei kisgyermekkorban címmel az óvónőknek és tanítóknak, valamint „Közelebb a valóság felé!” – A tapasztalati tanulás megvalósulása az iskolában címmel osztályvezető pedagógusok részére hirdetnek továbbképzéseket.

A második héten, 2019. július 14–20. között Csíkszeredában Legyen élmény a tanulás! – tapasztalati tanulási és élménypedagógiai tábor címmel, illetve a Digitális pedagógia alkalmazása tanórán pedagógusok, a Véges vagy végtelen a 150 éves periódusos rendszer? kémia szakos tanárok és a Román nyelv oktatása specifikus tantervek alapján általános iskolai magyar tagozaton tanító román nyelvtanárok részére lesz továbbképzési lehetőség.

Pedagógusoknak a Személyiségfejlesztés tapasztalati tanulás útján címmel Déván, „…engedd, hogy megtapasztaljam…” magyar nyelv és irodalom szakos tanároknak Kolozsváron, földrajz és biológia szakos tanároknak Sztrázsán lesz ötnapos továbbképzés. Idén is A népi kultúra helye és szerepe a tapasztalati oktatásban népzene, néptánc, kézművesség szekciót Válaszúton, a Képzőművészeti technikák átadása tapasztalati úton a képzőművészetet oktató tanárok, tanítók, míg a Zenetanulás empirikus úton zenetanárok, tanítók képzését Székelyudvarhelyen tartják.

A harmadik héten, 2019. július 21–27. között Csíkszeredában az Idegennyelvek oktatása angol nyelvű képzésre, illetve Digitális kaland – magabiztos tanárként a mindennapok internetében pedagógusok részére lesz továbbképzési lehetőség.

A protestáns vallások – református és unitárius – oktatói részére Parajdon, Tapasztalati tanulás lehetőségei a hitoktatásban a római katolikus vallástanároknak Szatmárnémetiben, illetve a szakoktatásban dolgozó mérnök-tanárok és oktatómesterek továbbképzését Kolozsváron tartják.

A 27. Bolyai Nyári Akadémia ünnepi megnyitóját 2019. július 15-én, 10 órától Csíkszeredában, az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában tartják. A képzések kezdeténél az első és harmadik héten kismegnyitókat minden helyszínen terveznek.

A továbbképzésre online módon lehet jelentkezni, a www.rmpsz.ro oldalon 2019. június 14-ig.