Sun. Jun 16th, 2024

XXIII. Tövisháti Napok Szilágycsehben

„Aki nem ismeri a múltját, annak nincs jelene. Jelen nélkül pedig nincs jövő.” – vallja Cserna-Szabó András. Ezt tartottuk szem előtt, amikor meg­ter­veztük a XXIII. THN programját. Továbbra is ragaszkodunk a Tövishát Kulturális Társaság eddigi arculatához, az értékek felkutatásához és ápolásához, a múlthoz, valamint a számvetéshez, hiszen az elmúlt 22 év erre kötelez. Ugyanakkor igyekszünk szembesülni a jelen problémáival, igényeivel, ezért idéntől még inkább szeretnénk hidat építeni a múlt, jelen és a jövő közé, főként azáltal, hogy minél szélesebb körben terjesztjük és megismertetjük nemzeti, kulturális, vallási értékrendünket gene­rációkon átívelve. Ennek a hídnak az alappillére, meglátásunk szerint, viszont nem lehet más, mint a család. – mondta Antal Katalin, a Tövishát Kulturális Tár­sa­ság elnöke nyitóbeszédében és erre épült a XXIII. Tövisháti Napok rendezvénysorozata is.

A szombati nap a kulturális prog­ra­moké volt. Zsigmond Emese előadásának köszönhetően sikerült újragondolni a család fogalmát. Az előadás abban is megerősített bennünket, hogy nem maradi az, aki a családban a jól be­vált szerepekhez ragaszkodik, hisz a harmonikus család titka az, ha a család­ban való szerepek nem cserélődnek fel és merjük azt tenni, amire születtünk: a férfiak biztos támpontok legyenek a család életében, a nők pedig érezzék megtisztelve magukat, hiszen arra te­rem­tettek, hogy bennük „nőjjön” a cso­da, az élet. Gyönyörű csattanója volt az előadásnak a Hangraforgó együt­tes megzenésített versekből álló koncertje, valamint a rendezvény estéjén való múltidézés Varga D. István magyar tanárnak és Szilágyi Zoltán lelkipásztornak az előadásában, a Dévai Renessaince Táncegyüttes táncjátéka, valamint a Pennaforgatók Mátyás király mesebirodalmában kiállítás.”

A Tövisháti Napokról az e heti Szilágyságban olvashatnak.