Sat. Sep 26th, 2020

,,Az idei programunkat a Romániai Ma­gyar Demokrata Szövetséget és Communitas Alapítvány támogatásával szer­veztük meg. A rendezvény színját­szó tevékenységeit tudtuk csak meg­szer­vezni, a jelenlegi szabályok betar­tásával: csak szabadtéren folytak a te­vé­kenységek, naponta megmértük a résztvevők testhőmérsékletét, betar­tottuk az előírt távolságot, gyakori volt a kézmosás és fertőtlenítés, maszkot viseltünk, ha szükséges volt. Céljaink: anyanyelvünk és nemzeti kultúránk ápolás, a magyar színházkultúra nép­szerűsítése, nemzeti tudatunk meg­e­rő­sítése, az anyanyelvi kommunikáció fej­lesz­tése, a kulturális horizont bővítése.

Az idei rendezvényt Bodea György, a Szilágycsehi Diákszínjátszó Csoport irányítója, a Berekenye Ifjúsági Társaság elnöke vezette, különböző szabadtéri helyszíneken: a Szilágycsehi Magyar Ház udvarán, a völcsöki erdő közelében, valamint a Pannoráma Panzió előt­ti téren. Ezeken a helyszíneken kü­lön­böző szabadidős programokat szer­veztünk: színjátszó tréningek, bea­va­tást az esztétika, színházelmélet és színháztörténet világába. A prog­ra­mokban volt beszédtechnika, hang­képzés, koncentráció és ritmusérzék fejlesztés, improvizáció, drámajátékok és önismeret, Varga Sándor, a Szat­már­németi Északi Színház Harag György Társulat színművésze irányításával. A Szilágycsehi Berekenye Színjátszó Csoport Páskándi Géza Diákbolondító színművén dolgozott. A szilágycsehi fiatalok bejártak a délelőtti és délutáni tevékenységekre. Idén jelentkeztek új színjátszók is, de a régiek is részt vettek egyes tevékenységeken.

A Magyar Művészeti Akadémia a 2020-as esztendőben Harag György em­lékévet szervez. Harag György (1925-1985) a Kolozsvári Állami Ma­gyar Színház művészeti vezetője, a ma­gyar színháztörténet korszakos te­remtő művésze volt. Páskándi Gé­za Diákbolondító színművével emlé­kezünk Harag Györgyre, a magyar és világirodalom drámáinak rendezőjére. Harag György a régiónkban született 1925. június 4-én Margittán. Munkássága idején előszeretettel foglalkozott Pás­kándi Géza színműveivel. Kolozsváron megrendezte a Tornyot választok tör­té­nelmi drámáját. A szilágycsehi szín­játszók Páskándi Géza színművét vá­lasz­tották ez alkalomból, mivel Szilágy­csehhez közeli településen született, Szatmárhegyen. Az író 1991-től a Nem­ze­ti Színház dramaturgja, 1992–1995 között pedig a Magyar Művészeti Akadé­mia elnökségi tagja volt.” …

Bodea György

Az eseményről az e heti Szilágyságban olvashatnak.