Tue. Mar 28th, 2023

Versünnep Békésen a Zilahi Református Wesselényi Kollégium diákjaival

,,Berzsenyi Dániel Magyarokhoz I. című versének egy gondolata képezheti annak a Békésen megrendezett Versün­nepnek a lényegi mondanivalóját, amelyen a Zilahi Református Wesselényi Kollégium maroknyi küldöttsége is jelen volt Bóné Éva és Lukács Levente vezetésével: „Mi a magyar most?”

A 2019. április 9-11 között megrende­zés­re került eseményen a Költészet Napját ünnepeltük együtt a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szak­gim­názium diákseregével és tanáraival.
A többnapos rendezvénysorozat e­gyik jelentős pontja a Városi Püski Sán­dor Könyvtárban megrendezett vers­mondó verseny volt, ahol iskolánk diák­jai közül Oláh Anna (V. osztály) III. díjban s Kulcsár Tímea Dóra (V. osztály) különdíjban részesült. (Felkészítő: Bóné Éva, magyartanár)

A Versünnep másik emlékezetes pillanata egy flash mobhoz, egy „spontán” szavaláshoz kötődött: a két iskola diákjainak részvételével hangzott el a gimnázium lépcsőiről, erkélyeiről Ber­zsenyi fentebb idézett versének megzenésített változata. Ebből az alkalomból Kollégiumunk négy XI. osztá­lyos diákja szólót énekelve csatlakozott a népes diáksereghez: Kis-Juhász Krisz­ta, Mátéi Mirjám, Mátéi Szabina és Szabó Krisztina (Felkészítő: Fazakas István, zenetanár). A villámcsődületet Lukács Levente iskolalelkészünk is köszöntötte, aki bibliai üzenetet tol­mácsolva hangsúlyozta, hogy a magyar nép megmaradásának egyedüli biztosítéka a jelenben és a jövőben is az Istennel való járás, az isteni alapokra való építkezés mind személyes, mind közösségi vonatkozásban.”

A versünnepről részletesebben az e heti szilágyságban olvashatnak.