Tue. Mar 5th, 2024

Nemzeti VERSeny – versmondó és versklip verseny

A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete évente meghirdeti határokon átívelő, felmenő rendszerű versmondó és versklip versenyét, a Nemzeti VERSenyt, valamennyi korosztály számára, az Anyaországban, a Kárpát-medencében, szerte Európában és az óceánon túl, minden nem hivatásos magyar versmondó részére. A verseny elsődleges célja a hagyományos vers- és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészet által, és a kulturális identitás erősítése.

A VERSENY TEMATIKÁJA ÉS MENETE:
2019-ben indul a rendszerváltoztatás emlékéve. A rendszerváltoztatás harmincéves jubileuma kapcsán, annak emlékévében a Nemzeti VERSeny egyik fő fókusza a 89-es időszak, valamint a rendszerváltoztatásról szóló, illetve ahhoz kapcsolódó közéleti költészet, ami mellett a VERSeny a száz éve elhunyt Ady Endre és a harminc éve elhunyt Weöres Sándor lírájának, valamint a
klasszikus és kortárs magyar irodalom szabadon választott verseinek is teret ad.

A nevezők három fordulón keresztül versenyeznek: az első két forduló online zajlik, ahol a zsűri mellett a közönség is tovább juttathat versenyzőket, a harmadik forduló, vagyis az élő szuperdöntő a Nemzeti Színházban lesz, közönség előtt, online tévéközvetítéssel.

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
– A versenyre korosztályi megkötés és határok nélkül minden magyar nyelvű, nem hivatásos versmondó jelentkezhet, aki büntetlen előéletű, Magyarországról, a Kárpát-medencéből, Európából és az óceánon túlról, a diaszpórából is.
– Nevezni a hivatalos jelentkezési lapon lehet, amely letölthető a www.vers.hu/nemzeti-verseny linken. Kiskorú vagy gyámság alatt álló személyek esetén a törvényes képviselő nyilatkozatával együtt érvényes a jelentkezési lap.
– A jelentkezők száma nincs korlátozva.
– A versfilmeket a youtube közösségi videó megosztó portálra kell feltölteni, amit a vers.hu és a nemzetiszinhaz.hu oldalak is megjelenítenek majd.
– A filmek minőségéért a versenyző felel, vagyis a nem megfelelő hangi vagy képi minőségű felvételeket a zsűri nem köteles értékelni.

– Minden jelentkező hozzájárul az általa beküldött/feltöltött versvideok egészének vagy részleteinek időben, médiatípusban és területileg korlátlan használatához.
– Az első fordulóban a közönség szavazata a zsűri döntésén túl tíz plusz versenyző bejutását teszi lehetővé, a másodikban öt versenyzőét.

A jelentkezők a Nevezési lap és a Hozzájárulási nyilatkozat (ezen felül törvényes képviselő esetén a Törvényes képviselő nyilatkozata) elküldésével elfogadják a versenykiírást, mint szabályzatot, és a zsűri döntése ellen nem emelnek vétót. Emellett elfogadják, hogy bármely bejegyzett sajtóorgánum megkeresése esetén a rendezőszervek jóváhagyásával nyilatkoznak. A verseny szervezői fenntartják a jogot, hogy szükség esetén módosítsák a versenyfelhívást.

További információ: http://www.vers.hu/nemzeti-verseny

http://www.vers.hu/data/files/File/nemzeti%20VERSeny/Nemzeti-VERSeny%20teljes%20felhivas%202019.pdf