Mon. Feb 26th, 2024

Varsolci iskolások a környezetért

,,A Varsolci 1. számú Általános Iskola tantestülete és diákjai célul tűzték ki, hogy a tavaszi megújulás alkalmával a környezetük tisztaságára is nagy hangsúlyt fektetnek. Mindezt az ,,Adjunk új esélyt a Földnek, tisztán tartván környezetünket!” nevelési projekt keretén belül valósították meg, melyet Dénes Irén igazgatóasszony szervezett az iskola teljes tantestületével együtt.
Március 22-én, a víz világnapja alkalmával kezdtük el tevékenykedésünket azzal a céllal, hogy a tiszta víz fontosságára irányítsuk a felnövekvő nemzedék figyelmét, valamint az édesvízkészletünk veszélyeztetettségére. Eddigi tevékenységsorozatunk a A Föld napjáig, április 22.-ig tartott, minden tettünk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Mindezt tovább fogjuk folytatni május közepéig, a madarak és fák világnapjáig.
Nagyon változatos tevékenységeink voltak, kezdve az óvodások és kisiskolások természetvédő rajzkiállításával, folytatva a vízi élővilág modellezésével és az iskolai folyósó falára való festéssel, természetvédelmi területekre való kirándulással, eljutva a példaértékű szemétszedéshez mind a vízgyűjtő gát partján mind a falu bel-és külterületein, beleértve az erdővel és legelővel borított területeket is.”

A környezetvédelmi programról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.