Wed. Sep 27th, 2023

Váralmás községben ingyenes telekkönyvezést végeznek

2021. augusztus 4 és október 31 között Váralmás község minden településén méréseket végeznek a belterületen lévő összes ingatlan ingyenes telekkönyvezése érdekében.

Szükséges iratok:

– BIRTOKLEVÉL (titlu de proprietate)

– KÖZJEGYZŐI OKMÁNYOK (certificat moștenitor, acte de partaj stb.)

– TÖRVÉNYSZÉKI HATÁROZATOK

– SZEMÉLYAZONOSSÁGI, A TULAJDONOS(OK) HALOTTI BIZONYÍTVÁNYA

Megkérnek mindenkit, hogy készítsék elő a fent említett dokumentumokat, hogy a mérések idején ezeket meg tudják mutatni a topográfusoknak. Akik nem lesznek otthon a közölt periódusban, hagyják az iratokat egyik szomszédnál vagy egy bizalmas személynél.

A méréseket Váralmás településen kezdik 2021. augusztus 4 – 27 között, az 1-es házszámtól haladva az út mindkét felén.

A többi település estén a mérési időszakot egy későbbi időpontban közlik.

A külterületen található földterületek esetében a méréseket 2021. november 1 – 2022. október 19 között fogják elvégezni egy később közölt ütemterv szerint.

Ezen mérések kezdetéig a lakosságot arra kérik, hogy azonosítsák az összes parcellájukat.