Thu. Feb 29th, 2024

Válás közjegyzőnél

,,A közös válási szándékot tartalmazó kérést a válófeleknek együtt kell letenniük a házasságkötés vagy utolsó közös lakhelyük sze­rint illetékes, általuk választott közjegy­zőnél. A megkeresett közjegyző iktatja a kérelmet, és harmincnapos határidőt ad a feleknek szándékuk átgondolására.
A harmincnapos határidő letelte után a közjegyzőnek a házastársak válási szándékáról meg kell győződnie, és meg kell vizsgálnia, hogy akaratukat szabadon nyilvánítot­ták ki. Ha mindez megtörtént, kö­te­les kiállítani a válást kimondó bizonylatot. A bizonylat nem tartal­mazhat megjegyzést a válófelek vétkességéről.
A volt házastársak közös akara­tuk alapján a válás után is megtarthatják a házasságuk alatt viselt nevüket, vagy ismét felvehetik a házasság előttit. Ennek a kérelem­nek a megoldását is bele kell foglal­ni a válóbizonylatba.
Ha kiskorú gyermek származik a házasságból, a szülők felügyeleti jogát a gyerekek felett, a szülők személyi kapcsolatát a gyerekekkel valamint a szülők anyagi hozzájárulását a gyerekek neveléséhez hasonlóképpen bele kell foglalni a válóbizonylatba. Ha ezekben a kérdésekben a felek nem tudnak megegyezni, a közjegyző a váló­kérelmüket elutasítja és a válásra a peres utat ajánlja.”

A válásról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.