Fri. Jul 12th, 2024

Új ösztöndíjasokkal bővült a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület programja

A kolozsvári székhelyű Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület kuratóriuma elbírálta a nyár folyamán beérkezett pályázatokat, és új ösztöndíjasok felvételéről döntött. A 92 pályázónak legalább kétharmada rászorulna és meg is érdemelné az ösztöndíjat, de a támogatók jelenlegi köre csak 30 pályázat elfogadását teszi lehetővé. A pályázati lista nyitott, újabb támogatók csatlakozását várjuk a programunkhoz!

A harminc új ösztöndíjas 7-11. osztályos tanuló, a romániai magyar közoktatásban folytatják tanulmányaikat, legalább 8.50-es átlaggal rendelkeznek, és család helyzete is olyan, hogy nagyon rászorulnak a támogatásra.

A beérkezett pályázatok közül egy érkezett Bákó megyéből, kettő Beszterce-Naszód megyéből, tizenegy Bihar megyéből, egy Brassó megyéből, kettő Fehér megyéből, öt Kolozs megyéből, szintén öt Kovászna megyéből, négy Maros megyéből, egy Máramaros megyéből, hét Szatmár megyéből, tizenkettő Szilágy megyéből. Arányaiban a legtöbb ösztöndíj-kérelem Hargita megyei, szám szerint negyvenegy.

A programba szeptember 1-jétől bekerülő tanulók közül öten Bihar, hárman Szilágy megyében élnek, Beszterce-Naszód, Kolozs és Kovászna megyéből két-két pályázó részesül ösztöndíjban, a sikeresen pályázók közül egy-egy Máramaros és egy Maros megyei, tizennégyen pedig Hargita megyében élnek, tizenhárman városi, tizenheten falusi környezetben.

Egyesületünk az előző, 2021/2022-es támogatási évben 277 ösztöndíjasnak biztosított anyagi támogatást az általános- és középiskolásoknak szóló Tehetségtámogató Programjában, és az ebből már „kinőtt”, immár egyetemistáknak szóló Barátság Programja keretében. Az idei, immár huszadik, 2022/2023-as támogatási évben − az új ösztöndíjasokkal együtt − egyelőre 242 ösztöndíjat tudunk biztosítani. A pályázatokkal megismert családok helyzetét látva föltétlenül szükségesnek tartjuk további ösztöndíjasok felvételét, ehhez azonban további felajánlott támogatások szükségesek. Ezért várjuk az új támogatókat, hogy a várólistán szereplő tanulók közül is minél többnek nyújthassunk segítséget. A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületet működését ugyanis csak támogatók biztosítják. A támogatók anyagi hozzájárulásából utalja az Egyesület havonként az ösztöndíjakat, amelynek értéke a Tehetségtámogató Programban 20 ezer (éves szinten 240 ezer) forintnak megfelelő lej, míg Barátság Programban a támogatási összeg kötetlen. Támogatónak jelentkezhet bárki, akár magán-, akár jogi személy és résztámogatás vállalása is lehetséges. Jelenleg közel 350 támogatója van az Egyesületnek, és közülük mindössze 40 romániai, erdélyi.

Az ösztöndíjasok és támogatók közt nagyon gyakran személyes kapcsolat alakul ki, de akár anonim módon, akár közvetlen kapcsolattartással vállal pártfogást a támogató, az ösztöndíjas eredményeiről és helyzetéről az Egyesület rendszeresen tájékoztatja. Eddigi két évtizedes működésünk alatt jónéhány fiatal sikeres életpályájának lehettünk tanúi, támogatói. És ebben nem is önmagában maga az ösztöndíj, a pénz jelent sokat, hanem − mint erről ösztöndíjasaink leveleikben is beszámolnak − az emberi szolidaritás, esetenként a közvetlenebb mentorálás.