Sun. Dec 3rd, 2023

Több területalapú támogatást kérnek

Románia jelentős finan­szí­rozást vár az Európai Uniótól a mezőgazdaság terén, a romániai gazdálkodók számára pedig méltányos finanszírozási po­li­ti­kát szeretne, ami azt je­len­ti, hogy a területalapú tá­mogatások értéke minél job­ban megközelítse az uniós átlagot. Ezt mondta Ludovic Orban miniszterelnök Brüsszel­ben, miután találkozott több európai vezetővel.

A liberális kormányfő kijelentette, a kohézió és a me­ző­gazdaság terén kapott je­len­­tős finanszírozások révén Románia felzárkózhat a fej­let­tebb országokhoz és megvalósíthatja ambiciózus célki­tűzéseit.

Sütő Attila