Sun. Dec 3rd, 2023

Szilágysomlyón is indul ősztől duális oktatási képzés

A gumiabroncsokat gyártó zilahi Michelin cég és a helyi nagyobb vállalatok kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával, 2018-ban a Zilahi Mihai Viteazul Technológiai Líceumban három éves duális képzés indult. Jelenleg 109 tanuló vesz részt ilyen jellegű oktatásban, ahol a hidraulikus és pneumatikus mechanikai berendezések, az elektromechanikai és ipari berendezések, a hegesztő valamint az asztalos szakma fortélyait sajátíthatják el. Az idei kilencedikes diákok közül 20-an pneumatikus mechanikai berendezések, 9-en hegesztő, 29-en elektromechanikai és ipari berendezések képzésen vesznek részt, a tizedikesekből 19-en pneumatikus mechanikai berendezések, 13-an elektromechanikai és ipari berendezések, 10-en asztalossági szakképesítést kaphatnak jövőre, míg az idei 15 végzős diák a pneumatikus mechanikai berendezések szakon tanult módszereket sajátítják el.

A szakemberek hiánya arra késztette a vállalkozókat, hogy a 2021-2022-es tanévtől a szilágysomlyói Ioan Ossian tanintézményben is induljon hasonló képzés, ott egy 20 létszámú mechanika osztály létesül, az említett zilahi tanintézményben pedig egy 24 főt számláló vegyes osztály, ahol 12 tanuló hidraulikus és pneumatikus mechanikai berendezések, 12 pedig elektromechanikai és ipari berendezések szakképesítést kapnak.

Dari Tamás főtanfelőgyelő-helyettes kérdésünkre elmondta, ahhoz hogy duális képzés induljon a vállalatoknak biztosítaniuk kell a megfelelő helyszínt, ahol szakmai gyakorlatot tarthatnak, szükségük van jól felkészült oktatókra, és mindezek mellett egy biztos anyagi háttérre, mert minden diák havonta 200 lej összegben ösztöndíjat kap a vállalattól, és még 200 lejt az államtól.

„A szakiskolába való bejutás beiratkozás alapján történik. Csak akkor kell felvételizni, ha a tanulók száma meghaladja a helyek számát. Ilyen esetben az iskola a vállalkozóval együtt dönti el, hogy felvételit, vagy szakmai gyakorlatot ír ki, és ezáltal döntenek a bejutásról, így szűrik ki, kik lennének a legmegfelelőbbek, ki tudnának leginkább eleget tenni a követelményeknek. Minden ilyen jellegű képzés három éves, nappali tagozatos. Harmadév végén a diákok szakvizsgáznak, ha jól teljesítenek lesz egy szakképesítésük, ha tanulmányaikat folytatni akarják, érettségiig beiratkozhatnak a líceumba” – ismertette a főtanfelügyelő-helyettes.

A szakiskolákba többnyire fiúk jelentkeznek, de a lányokat is érdekli az ilyen jellegű képzés. Mindannyian abban bíznak, hogy három év után egy olyan helyen dolgozhatnak, ahol már ismerik az alkalmazottakat és a technológiát. A cégeknek is megéri a befektetett anyagi hozzájárulás, mert a 90 végzősből mindig találnak 30 olyan fiatalt, akit a negyedik évben már alkalmazhatnak, főleg, hogy a gyakorlati idő alatt már megismerik a jelentkezőket, és látják az általuk nyújtott teljesítményt.

K.M.