Sun. Dec 10th, 2023

Szikszai szobrot állítanak a szilágysámsoni iskola udvarára

Szikszai szobrot szeretnének fela­vat­ni Szilágysámsonban november 22-én, az iskolanap keretén belül, ami egy 15.000 eurós beruházás, de Sámson szülöttje megér­demli, hogy ismertebbé váljon. A megye iskoláival közösen egy előadássorozatot, vetélkedőt szerveznének Szikszai Lajos életéről, munkásságáról, már beszéltek az iskola igazgatójával, és miután megkezdődik az új tanév, elindítják ezt a programot.

Szikszai Lajos (Szilágysámson, 1825. november 25. – Zilah, 1897. augusztus 31.) Szilágy vármegye alispánja, 1848-as forradalmár és szabadságharcos, politikus, az Országgyűlés tagja, királyi tanácsos és műgyűjtő. A Szilágyság és Zilah 19. századvégi politikai, gazdasági és kulturális életének egyik meghatározó alakja volt.