Tue. Jun 18th, 2024

“…Elérkezett az a várva várt történelmi pillanat Szilágy­sámson községének életében, amikor Szikszai Lajosnak, Szilágy vármegye halhatatlan alispánjának emléket állít az utókor. E nemes alkalom megvalósítása bár kicsit merésznek tűnt még az év elején, most mégis öröm tölti be a szíveket. Bántó Zoltán polgármester kezdeményezésére a helyi Önkormányzat, a PRO-COM Sámson Kulturális Egyesület és a Szikszai Lajos Általános Iskola közös projektjeként 2019. november 29-30 között Szikszai Lajos Emléknapok kerültek megrendezésre Szilágysámsonban.

November 30-án 10:00 órától Szikszai Lajos mellszobrának avatási ünnepségére gyűltek össze az érdeklődők a határon innen s túlról az óvoda és az új Kulturális Központ udvarán Sámsonban.

Bántó Zoltán polgármester köszöntötte első sorban a meghívott vendégeket, Seres Dénes képviselő urat, Szilágyi Róbert megyetenács alelnököt, Fazakas Miklós Zilah város alpolgármesterét, Szurovszky Katalin konzult, Szász Bálint Róbert esperest, Gergely Zoltán szobrászt, Szabó Lajos Otelló iskolaigazgatót, Tóth József Nagylók község polgármesterét és a testvértelepülésről érkezett teljes delegációt, majd pedig a legfiatalabbtól a legidősebb jelenlévőig mindenkit. Aztán így folytatta: ,,különleges és egyedi nap ez községünkben, és történelmi is. Akkor, amikor a jövőről beszélünk meghatározott kell legyen a múltunk is. Nem felejthetjük azokat a dolgokat, személyeket, akiknek köszönhetünk sok mindent a jelenben, melyek nélkül jövőt sem építhettünk volna.” Beszédében Szikszai Lajos munkásságát is kiemelte, valamint megköszönte a Magyar Kormánynak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, a Communitas Alapítványnak, illetve minden kedves támogatónak az adományokat, melyek nélkül a szobor felállítása nem valósulhatott volna meg. ,,Legyünk méltó utódok, akik megteszünk mindent a fejlődésért az előrehaladás érdekében”, zárta beszédét, majd felkérte Seres Dénes képviselő urat, hogy szóljon az ünnepi közösséghez. A képviselő úr kiemelte, hogy ,,ma amikor itt Szilágysámsonban ünnepelünk nagy szabású ünnep kell, hogy legyen. Szikszai Lajosra emlékezünk, aki Szilágysámsonban született, aki – szerintem is a szakirodalom is ezt írja, hogy – meghatározó személyisége volt a szilágysági politikai-gazdasági, kulturális életnek, valamikor a XIX-ik század végén.” Szikszai kulturális munkásságán kívül kiemelte gazdasági és politikai tevékenységét is, amely kiemelkedő jelentőséggel bír Zilah város és Szilágy vármegye történelmében, valamint az 1848-as szabadságharcban tanúsított vitézi viselkedésének is hangot adott. A képviselő urat követte Szurovszky Katalin, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja, aki tisztelettel köszöntötte a résztvevőket és a Főkonzulátus nevében megköszönte, hogy részesei lehetnek e neves eseménynek. ,,A szobor kivitelezésének költségeihez Magyarország Kormánya is hozzájárult, hiszen szimbolikus értéke van annak, hogy Erdélyben a magyarok által lakott településeken ápoljuk a magyar hagyományokat, emlékezzünk a magyar múltra. Szilágysámson pedig különösen kedves a szívünknek, hiszen színmagyar településről van szó” –mondta, mindenki szívét melengetve….”

A szoboravatásról az e heti Szilágyságban olvashatnak.