Tue. Jun 18th, 2024

Szikszai Lajos Emléknap

Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, hogy az emléknapok időpontja változott! Egy héttel később azaz, november 29.-30. Között várunk mindenkit a meghirdetett programokra!

Egy nemes célt tűzött ki maga elé Szilágysámson községének veze­tő­sége az év elején. Bár a tervek bemu­ta­tásakor még kicsit mindenki kétel­kedett a megvalósításban, most mé­gis a megvalósulás öröme árasztja el a szíveket. A szilágysámsoni Ön­kor­mányzat, a PRO-COM Sámson Kul­turális Egyesület és a Szikszai Lajos Általános Iskola közös projekt­jének eredményeként Szikszai La­jos Emléknapok kerülnek megrende­zés­re folyó év novemberében Szilágysám­sonban.

Bántó Zoltán polgármester kezde­mé­nyezésére a helyi szervezetek év eleji gyűlésén került szóba első ízben az az ötlet, hogy falunk híres szülöttjének Szikszai Lajosnak méltó emléket állítsunk. Bár a kivitelezésre gondolva kicsit merész tervnek tűnt, hogy még ez évben szobrot állítsunk emlékként a falu szülöttjének, egy sikeres csapatmunka eredményeként a novemberi hónapban sor kerül a szobor leleplezésére. Már az év elején kezdődött a munka, hiszen támogatókat kellett keresni, ahhoz, hogy a szobor felállítása megvalósuljon. Seres Dénes képviselő úr első ízben biztosított bennünket arról, hogy számíthatunk az ő és a Communitas Alapítvány támogatására, akik a költségek egy részét vállalták magukra. Ugyanakkor a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázat révén sikerül a költségek egy másik részét fedezni. A szobor állításának tervét az év elején megrendezett Farsangi Mulatság alkalmával tárták a község lakossága elé, akik közül már akkor támogatták a szobor felállítását adományaikkal. A szobor állításához kapcsolódó ügyek lebonyolítását a PRO-COM Sámson Kulturális Egyesület munkatársai vállalták magukra.

A Sámsoni Általános Iskola 2005-ben vette fel a falu szülöttjének nevét és azóta minden év novemberében iskolanapokat tartanak Szikszai Lajos születésnapja alkalmából. Az idei évben kerül sor a XV. Iskolanapokra. Az eddigi évektől eltérően most egy mellszobor avatásával lesz kiemelkedőbb ez az alkalom. November 29-én, pénteken Szikszai Lajos Emlékversenyt szervez az iskola, amelyre Szilágy megye minden magyar iskolájából várnak résztvevőket. A verseny 13:00 órától kezdődik az iskolában, majd a díjazásra a helyi Kultúrotthonban kerül sor.

November 30-án, szombaton 10:00 órától kerül sor Szikszai Lajos mell­szobrának ünnepélyes lelep­lezésére Szilágysámsonban. A mellszobrot Gergely Zoltán kolozsvári szobrász készíti el. A munkálatok még jelenleg is folynak, de rövidesen a helyére fog kerülni a szobor. A leleplezés után ünnepi műsorral várjuk az érdeklődőket a helyi kultúrotthonba.

Szikszai Lajos mellszobrának felállí­tásával Szilágysámson közössége igyek­szik méltóképpen tisztelegni a falu híres szülöttje előtt, akinek munkássága egész Szilágy megyében jelentős volt. Szikszai Lajos életútja legyen minden időben követendő irány mindannyiunk életében!
A szobor állításának nagy rendű költségére való tekintettel, ha úgy érzi, hogy Ön is tud segíteni és van rá lehetősége, akkor megtisztelő adományát – tisztelettel megkérjük – jutassa el személyesen egyesületünkhöz vagy átutalással a PRO-COM Sámson Kulturális Egyesület számlájára!
Név: Asociația Culturală PRO-COM Șamșud (PRO-COM Sámson Kulturális Egyesület)
Székhely: Szilágysámson, 370/A, Ir. Szám: 457325, Szilágy megye
Adószáma: 14374790
Számlaszám: RO43 RNCB 0214028152970001 (RON)
Bankfiók: BCR ZALĂU
Utalási megjegyzés: ,,Szikszai Lajos szobor állítására”
Elnök: Boda Emőke
A Szervezők