Tue. Jun 18th, 2024

Szavazási útmutató a június 9-i helyhatósági és európai parlamenti választásokra

Idén június 9-én a helyhatósági választásokkal egy időben európai parlamenti választásokat tartanak Romániában. Ezért a szavazásra jogosult polgárok öt szavazólapot kapnak: egyet az európai parlamenti képviselőjelöltekkel (zárt listák), egyet a helyi tanácsosjelöltekkel (zárt listák), egyet a polgármesterjelöltekkel (egyéni jelöltek, egy forduló), egyet a megyei tanácsosjelöltekkel (zárt listák) és egyet a megyei tanácselnök-jelöltekkel (egyéni jelöltek, egy forduló). A helyhatósági választásokat szabályozó törvénynek megfelelően a polgárok mindkét választáson ugyanabban a szavazóhelyiségben adják le a szavazatukat.

A bukaresti választók szintén öt szavazólapot kapnak: egyet az európai parlamenti képviselőjelöltekkel (zárt listák), egyet a kerületi tanácsosjelöltekkel (zárt listák), egyet a kerületi polgármesterjelöltekkel (egyéni jelöltek, egy forduló), egyet a főpolgármester-jelöltekkel (egyéni jelöltek, egy forduló) és egyet a fővárosi tanácsosjelöltekkel (zárt listák).

* A 2024-es helyhatósági választások

A helyhatósági választásokon 18. életévüket betöltött, szavazásra jogosult, állandó romániai lakóhellyel vagy romániai tartózkodási hellyel rendelkező román állampolgárok vehetnek részt.

A választópolgárok csak az állandó lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti településen szavazhatnak a polgármesteri hivatalok által frissített állandó választói névjegyzék alapján, amelyik az adott területi-közigazgatási egység összes szavazásra jogosult lakóját tartalmazza. A helyhatósági választásokon külföldön szavazni nem lehet. A Romániában lakóhellyel rendelkező uniós polgárok azonban speciális választói pótlisták alapján szavazhatnak az önkormányzati választásokon.

A tartózkodási helye szerinti szavazókörzetben történő szavazáshoz a választópolgárnak legkevesebb 60 nappal a választások napja előtt igazolást kell szereznie a tartózkodási lakcíméről. Ezután legkevesebb 45 nappal a választás napja előtt a tartózkodási lakcímmel regisztrálhat a választói névjegyzékbe is, hogy a tartózkodási helye szerinti állandó szavazókörzeti névjegyzék alapján szavazhasson.

A választópolgárok a választói névjegyzék alapján tájékozódhatnak arról, hogy melyik szavazókörzetben adhatják le szavazatukat. A választói névjegyzék egy országos informatikai adatbázis, amelyik az összes 18. életévét betöltött és szavazásra jogosult román állampolgárt tartalmazza.

Kérésükre a polgármester a személyazonosságukat és a lakcímüket igazoló okmány alapján felveszi a választói pótlistára azokat a szavazásra jogosult európai uniós polgárokat, akiknek az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye egy romániai választókerületben van, és nem szerepelnek a Bevándorlási Főfelügyelőség nyilvántartásában.

Június 9-én a szavazóhelyiségek 7-kor nyitnak, és az urnákat 22 órakor zárják le. Azok a választópolgárok, akik 22 órakor a szavazóhelyiségben tartózkodnak vagy a szavazóhelyiség előtt sorban állnak, legkésőbb 23.59 óráig leadhatják a szavazatukat.

A választópolgárok négy szavazólapot kapnak, és ugyanabban a szavazóhelyiségben szavaznak a helyi tanácsosjelöltekre, a megyei tanácsosjelöltekre, a polgármesterjelöltekre és a megyei tanácselnökjelöltekre. A szavazás érvényes személyazonossági okmány alapján történik.

* A 2024-es európai parlament választások

Az európai parlamenti választásokon a román állampolgárok az EP 33 romániai képviselőjét választják meg. Szavazatukat Romániában és külföldön egyaránt leadhatják.

Az országban az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti szavazókörzetben az állandó választói névjegyzék alapján, a lakóhely szerinti településén kívül bármely más szavazóhelyiségben a választói pótlista alapján lehet szavazni.

Június 9-én a szavazóhelyiségek 7 és 22 óra között tartanak nyitva. Azok a választópolgárok, akik 22 órakor a szavazóhelyiségben tartózkodnak vagy a szavazóhelyiség előtt sorban állnak, akárcsak a helyhatósági választásokon legkésőbb 23.59 óráig leadhatják a szavazatukat.

Külföldön bármelyik külképviseleti szavazókörzetben lehet szavazni választói pótlista alapján. A szavazásra jogosultság nem függ a választói névjegyzékbe való bejegyzéstől, sem az állandó külföldi lakóhely vagy tartózkodási hely bejelentésétől.

A román állampolgárok a következő okmányok alapján szavazhatnak külföldön: személyazonosító igazolvány, elektronikus személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyazonosító igazolvány, diplomata útlevél, szolgálati útlevél, egyszerű útlevél, egyszerű ideiglenes útlevél.

A más uniós tagállamok választói névjegyzékében szereplő román állampolgárok csak úgy vehetnek részt a romániai EP-választásokon, ha nyilatkoznak arról, hogy nem vettek részt az EP-választásokon abban a tagállamban, amelynek a választói névjegyzékében szerepelnek.

A választópolgárok az EP-választásokon csak egy szavazólapot kapnak, és egyetlen zárt jelöltlistára pecsételhetnek. A szavazólapon szerepelnek a választásokon nyilvántartásba vett politikai pártok vagy választási szövetségek, valamint az európai parlamenti képviselői tisztségre javasolt jelöltjeik.