Tue. Jun 18th, 2024

Szakrefi látogatott a varsolci iskolába

,,Március 26-a különleges nap volt a varsolci iskola VII. és VIII. osztálya szá­má­ra, ugyanis nagy meglepetésükre egy roppant érdekes bemutatóban volt részük. A Kolozsvári Református Kollé­gi­um Szakiskolájának a bemutatóját hall­gatthatták végig, Nagy Tibor iskolalelkész és négy szakiskolás diák részéről.
Nagy Tibor iskolalelkész többek között azt is elmondta, hogy a közhiedelemmel ellentétben egy szakiskola nem jelent a diákok számára tanulmányi hátralépést, hanem éppen ellenkezőleg, olyan távla­tokat nyithat meg előttük, melyet ma még elképzelni sem tudnak.
Továbbá ismertette a szakiskola ál­tal kínált szakokat is. Palettájukon megta­lálható a férfi-női fodrászat, asztalos, víz és gázszerelő, villanyszerelő és elektronikus műszerész szakok is. Ebből három, nyu­ga­ti mintára, duális képzést biztosít a szak­osztályos diákok számára. Kiemelte azon hazai és külföldi versenyeket melyeken részt vettek a szakiskola diákjai. Ilyen volt a Magyarországon megrendezett „Szakma Sztár Vetélkedő” ahol az egyik „szakrefis” második helyet ért el.
A varsolci diákok számára mégis az volt a legérdekesebb, hogy nemcsak az iskolalelkész hivatalos bemutatóját hall­hat­ták, hanem négy diák (akik közül ketten szilágyságiak voltak) beszámolóját is, akik elmondták, miért döntöttek egy kolozsvári szakiskola mellett. Kiemelték az oktatók szakértelmét, a keresztyén szellemiséget mely az iskolát és a bentlakást átitatja valami olyan plusszal, amit más helyen nem kaphatnak meg a diákok, valamint azt a rengeteg nagyhírű céget, ahol az iskola padjában megtanultakat a gyakorlatban is kipróbálhatják.”

A bemutatóról részletesebben a Szilágyság e heti számában olvashatnak.