Wed. Jul 24th, 2024

Sikeres előadással zárta a hetet a XIX. Zsibai tábor

A múlt héten elkezdődött a szilágycsehi Zsibai tábor, amelynek a nagy érdeklődés miatt az idén két altábora van. A színjátszó altábor június 25. és július 1. között zajlott, a néptánc altábor július 9–15. között lesz.

Bodea György, a színjátszó altábor vezetője, szervezője, atyja elmondta, a Zsibai tábor elnevezése a zsibai legényesből származik, miszerint addig kell járni a táncot, míg el nem zsibbad a lábad. A tábor egyedülállóan foglalkozik a szilágysági tánc gyűjtésével, oktatásával (kezdő és haladó szinten), őrzésével, valamint a színjátszással. Céljuk a nemzeti kultúra ápolása, az erdélyi és szilágysági népzene, néptánc, népdalok, népi mesterségek bemutatása, megszerettetése a fiatalokkal, a diákszínjátszás népszerűsítése.

A színjátszó altáborában, erdélyi és magyarországi iskolák diákjai vettek részt, a közös tevékenységeken megfelelő légzéstechnikát, beszédtechnikát sajátítottak el, de szövegelemzés, szövegmondás, lazító gyakorlatok, csapatjátékok, közösségfejlesztő tréningek, színházi videós előadások elemzése, megbeszélése is szerepelt a programok között. Oktatójuk a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának a képviselője, Varga Sándor színművész. A fiatalok Háy János Völgyhíd című darabjának előadására készültek, amely azoknak szól, akik túl akarják élni a felnőttek rémuralmát és azoknak, akik túlélték és felnőttek lettek. A bemutatót a tábor utolsó napján tartották.