Tue. Mar 5th, 2024

Sárga jelzésű árvízriasztás

A jelenlegi hidrometeorológiai helyzetet és a következő 48 órára előrejelzett csapadékot figyelembe véve sárga jelzésű árvízriasztás lépett érvénybe vasárnap délután 2 órától, amely kedd éjfélig érvényes a következő vízgyűjtő medencékben: Visó, Iza (Máramarfos megye), Túr (Szatmár megye), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód megye), Szamos mellékfolyói (Kolozs, Szilágy, Máramaros, Szatmár), Kis-Szamos felső folyása, illetve középső és alsó folyásának mellékfolyói (Bihar és Kolozs megye), Kraszna (Szilágy és Szatmár megye), Fekete-Körös (Bihar és Arad megye), Fehér-Körös felső folyása, illetve középső és alsó folyásának mellékfolyói (Hunyad és Arad megye), Maros felső folyása (Hargita, Maros és Beszterce-Naszód megye), a Maros és a Küküllők összefolyása alatti szakasz (Fehér, Szeben, Hunyad és Arad megye), Ó-Béga (Temes megye), Béga, Temes, Pogăniş felső folyása, Berzava, Moraviţa, Karas, Néra, (Temes és Krassó-Szörény megye), Cserna (Gorj és Krassó-Szörény megye), Drincea, Desnăţui (Mehedinţi és Dolj megye), Zsil (Hunyad, Gorj, Mehedinţi és Dolj megye).