Tue. Apr 23rd, 2024

1786 végzős diák iratkozott be az érettségi vizsgára

Szilágy megyéből 1786, országos szinten több mint 135 ezren iratkoztak be a ma elkezdődött nyári érettségi vizsgára – tájékoztatatott az oktatási minisztérium közleménye.

A szaktárca adatai szerint összesen 135.655 tanulót várnak, közülük 116.037-en idén, 19.618-an korábbi években fejezték be tanulmányaikat.

Ma a vizsgák szóbeli próbái kezdődtek el a román nyelv és irodalom tudás felmérésével (A próba), amely kedden is folytatódik.

Szerdán és csütörtökön anyanyelvi ismeretekből (B próba) vizsgáznak a tizenkettedikes diákok.

Június 7-én, 10-én és 11-én a tanulók számítógépes kompetenciáit tesztelik (D próba), majd június 12-én és 13-án kerül sor az idegennyelv-szóbelire (C próba).

A román nyelv és anyanyelv szóbelire úgy állították össze a tételeket, hogy az legtöbb 10-15 perc alatt kifejthető legyen. A vizsgára a diákok nem jegyet, hanem ismereteiknek megfelelő minősítést kapnak. Ha egy diák megtagadja a tétel kidolgozását, úgy tekintik, hogy nem vett részt a próbán.

Az oktatási minisztérium felhívja a figyelmet, hogy a vizsgát hanggal-képpel rögzítik. A vizsgaterembe nem vihetők be a feladatok megoldásához használható kézikönyvek, szótárak, jegyzetek, sem pedig mobiltelefonok vagy más elektronikus kommunikációs/számoló eszközök. A vonatkozó rendelkezések be nem tartása a jelölt kizárását eredményezi, függetlenül attól, hogy a tiltott anyagokat, eszközöket használta-e vagy sem.

A vizsgarend szerint az első írásbeli vizsgára július 1-én kerül sor, román nyelv és irodalomból, július 2-án anyanyelvből, július 3-án a szaknak megfelelő kötelező, majd július 4-én a szaknak megfelelő választott tantárgyból kell vizsgázniuk a végzős diákoknak.

Az eredményeket július 8-án közlik, ugyanaz nap lehet óvást benyújtani. Az óvások utáni végleges eredményeket július 13-án teszik közzé.

A sikeres vizsga feltétele, hogy a diák minden szóbeli vizsgán megjelenjen, és minden írásbeli vizsgán megkapja legalább az ötös osztályzatot úgy, hogy a négy jegyből elérje legalább a hatos általánost.