Tue. Jul 16th, 2024

Sajtóközlemény – OCPI Szilágy megye, 2024.07.10.

A Szilágy megyei Középlak (Cuzăplac) községben több mint 11 000 ingatlant mértek fel és vesznek nyilvántartásba. Az ingatlanok szisztematikus nyilvántartásba vételének eredményeit, amelyet a község egészére vonatkozóan végeztek el, 2024.07.15-től teszik közzé a Szilágy megyei Középlak kulturális központban és az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Hivatal (ANCPI) honlapján. Az érdekelteknek 60 napjuk van arra, hogy óvást vagy helyesbítési kérelmeket nyújtsanak be.

Az ingatlanok szisztematikus nyilvántartásba vételét követően Középlak községben 11.450 ingatlant azonosítottak, összesen 9.309 hektárnyi területen.

Az ingatlanok szisztematikus nyilvántartásba vétele a kataszterben és a telekkönyvben a Nemzeti Kataszter és Földhivatali Nyilvántartási Program (PNCCF) keretében történik, és a lakosok számára ingyenes. A finanszírozás európai alapokból történik.
Középlak közigazgatási-területi egység (UAT) általános kataszteri munkálatainak eredményei 2024. július 15-én kerülnek kifüggesztésre. A fellebbezések benyújtásának határideje 2024. szeptember 13.

A technikai dokumentumok helyesbítésére vonatkozó, a törvény által előírt formában, az igazoló dokumentumokkal együtt a postázástól számított 60 napon belül nyújthatnak be kérvényt a helyi kultúrotthonban, postai úton vagy futárral, illetve elektronikus úton, vagy a számítógépes rendszerben megfogalmazva. Ebben az esetben a letéteményes minősített elektronikus aláírással igazolja, hogy az igazoló dokumentumok tartalma nem változott meg, miután azokat a számítógépes rendszerbe átvitték, az ANCPI főigazgatójának 1/2020. számú rendeletével jóváhagyott, a rendszeres kataszteri munkák elvégzéséről, ellenőrzéséről és átvételéről, valamint az ingatlanok hivatalból történő telekkönyvi bejegyzéséről szóló rendelet 48. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

A PNCCF célja, hogy az állampolgárok számára ingyenesen regisztrálja a Romániában található összes ingatlantulajdont (földet és épületet) az integrált kataszteri és telekkönyvi rendszerben. A programot az ANCPI saját bevételeiből, európai alapokból és az önkormányzatok helyi költségvetéséből finanszírozzák.

2023 decemberéig az ANCPI volt a kedvezményezettje a 2014-2020-as POR 11. prioritási tengelyében szereplő “Az ingatlan-nyilvántartási rendszer lefedettségének és inkluzivitásának növelése Románia vidéki területein” című nagyprojektnek. A projekt, amelynek összértéke 312.891.155 EURO, kiegészíti a PNCCF célkitűzését azáltal, hogy a Románia vidéki területein található 660 UAT-ban 5.758.314 hektárnyi területen végez rendszeres nyilvántartási munkálatokat. A szisztematikus földnyilvántartási munkálatok európai forrásokból történő megvalósítása folytatódik, mivel a projekt a 338/2023. számú törvénynek megfelelően szakaszosan valósul meg. Így a szisztematikus kataszteri munkálatok európai alapokból történő finanszírozása szerepel az Intelligens növekedés, digitalizáció és pénzügyi eszközök (PCIDIF) 2021-2027 programban.

A PNCCF-ről további információk az ANCPI honlapján találhatók: http://www.ancpi.ro/pnccf/.

OCPI Szilágy megyei igazgatója
Sergiu PANIE

Kapcsolattartó személy: Oana FLORIAN
Jogi tanácsadó/szóvivő 0260/618322