Tue. Dec 6th, 2022

RMDSZ: Több kültelki mezőgazdasági beruházás létesíthető egyszerűsített eljárásban

„A ma megszavazott törvénytervezettel sikerült kibővíteni azoknak a kültelki beruházásoknak a listáját, amelyek esetében egyszerűsített eljárásban lehet mezőgazdasági beruházásokat eszközölni. Ezáltal megteremtettük a gazdáknak a lehetőséget arra, hogy kültelken is létrehozhassanak európai forrásokból finanszírozott istállókat, üvegházakat, agroturisztikai ingatlanokat, raktárhelyiséget, amely a gazdaság termékeinek feldolgozását és forgalmazását szolgálja, anélkül, hogy ezeket először urbanisztikai dokumentációkkal belterületté kellene nyilvánítani” – mutatott rá Magyar Lóránd, a mezőgazdasági bizottság alelnöke, azt követően, hogy a képviselőház döntéshozó fórumként szavazta meg a törvénytervezetet.

A mezőgazdasági bizottság alelnöke kifejtette, hogy tavaly novemberben az RMDSZ munkájának eredményeként már sikerült módosítani a törvényt olyan módon, hogy lehetővé tették a települések külterületébe sorolt földeken is a mezőgazdasági beruházások létrehozását anélkül, hogy azokat urbanisztikai dokumentációkkal belterületté kellene először nyilvánítani. A ma megszavazott törvénytervezettel sikerült kibővíteni ezeknek a mezőgazdasági beruházásoknak a listáját, amelyek esetében egyszerűsített eljárás alkalmazható. Ezentúl az EU-s alapokból a gazdaságokhoz tartozó raktárhelyiségek és agroturisztikai célra használható ingatlanok építhetők egyszerűsített eljárásban, valamint villamosenergiát termelő beruházások is eszközölhetőek, amennyiben megújuló energiaforrásokat használnak és a megtermelt villamosenergiát kizárólag a gazdaság energiaellátására fordítják.

Azok a gazdák, akik európai uniós alapokból akarnak mezőgazdasági beruházásokat létrehozni kültelken, számos bürokratikus megszorítással szembesültek és a hatályban levő törvények sok esetben gátat szabtak ezeknek a támogatásoknak az igénylésére. A területrendezési terv elkészítése rendkívül idő- és költségigényes volt. A most elfogadott tervezet segítségével több mezőgazdasági beruházás esetében mentesítjük a gazdákat az urbanisztikai dokumentációk elkészítése alól és megkönnyítjük a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) által kiírt európai uniós pályázatokhoz történő hozzáférést” – nyilatkozta Magyar Lóránd.

A törvény az államelnöki kihirdetést követően és a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lép érvénybe.