Thu. May 30th, 2024

RMDSZ-javaslat: kétnyelvű, román-magyar nyelvű születési bizonyítványt kaphatnak az erdélyi magyar gyermekek

Magyarul is kiállíthatják a születési, házassági, illetve a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a képviselőház is elfogadja az RMDSZ erre vonatkozó javaslatát – jelentette be Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.

A szenátus plénuma egy kormánytervezetről tárgyalt hétfőn, amely az állam, illetve az anyakönyvi hivatalok által kibocsátott dokumentumok rendszerét módosítja. Az új rendelkezések egy modernebb, egyszerűbb procedúrát írnak elő és digitális nyilvántartást vezetnek be.

A szenátus elfogadta azt az RMDSZ által javasolt módosítást, amelynek értelmében, kérésre, kétnyelvű okmányokat állíthatnak ki az anyakönyvi hivatalok. „Hasonló rendelkezés van érvényben Felvidéken vagy Szerbiában is, semmi olyat nem kértünk, amire nem lenne példa máshol is Európában. Ez az erdélyi magyar közösség jogos törekvése, az anyanyelv-használati jogok kibővítése” – nyomatékosított az RMDSZ-es szenátor.

A tervezet továbbá átemeli és megerősíti a polgárjogi törvénykönyv által már szentesített anyanyelv-használati jogot is, amelynek köszönhetően magyarul is házasságot köthetnek az ifjú párok, és tiltja az anyakönyvben szereplő személyes adatok bárminemű csonkítását vagy módosítását. A rendelkezés ugyanakkor határidőhöz köti a családi állapotban létrejött változások közlését a születési település anyakönyvi hivatala felé.

A tervezetről végső döntést a képviselőház hozhat, azt és az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe a rendelkezés.

rmdsz.ro