Tue. Apr 23rd, 2024

Református felekezeti óvodát avattak Krasznán

Augusztus 25-én, vasárnap 17 órai kezdettel került sor a Magyar Kormány anya­gi támogatásával felépített krasznai református óvoda avató ünnepségére. Az ünnepi istentiszteletet követően a résztvevőknek alkalma nyílt az óvodának és környékének megtekintésére.

Az óvodaépítés szükségessége Krasznán immár két évtizede aktuális téma, azonban csak most öltött testet ennek megvalósíthatósága. Magyarország Kormánya fi­nanszírozásával a Királyhá­gómelléki Református Egyházkerület koordinálásával a 2017-es év utolsó negyedében kezdődött el a tervezés. A nagyváradi Némethy László tervei alapján 2018 áprilisában elkezdődtek a te­rületrendezési és alapo­zá­si munkálatok. A kivite­lezést a zilahi székhelyű Forsacom KFT vállata, Forgács Mihály vezetésével, aki mellett kisebb-nagyobb járulékos mun­kálatokat Krasz­na szolgáltató vállalata, a Cras­na Serv KFT végzett el Nyeste Árpád ügyvezető irá­nyításával. Az építkezés háttéradminisztrációjában o­rosz­lánrészt vállalt a Krasz­nán szolgáló egyházi elöljárók mellett Farkas Zsolt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közigazgatási tanácsosa. Az elkészült óvoda három ma­gyar tannyelvű csoport működését teszi lehetővé, nem kizárva az igény szerinti bővítés lehetőségét sem. A tervek szerint a működéshez szükséges forrásokat a helyi önkormányzat és az iskola fogják közös erővel biztosítani.

Az ünnepségről az e heti Szilágyságban olvashatnak.