Thu. Apr 18th, 2024

,,Isten áldása legyen ezen az iskolaéven is!”

,,…A karbantartási mun­kálatok június 18-tól kez­dőd­tek meg. Rekord idő alatt sikerült 95%-ban kiüríteni az iskolát a diákok, tanárok, személyzet, valamint a szülők hathatós támogatásával. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik maximá­li­san részt vettek ebben az embertpróbáló munkálatban. Tettük ezt azért, hogy időben elkezdődhessenek a felújítási munkálatok….

A sokrétű felújítás időigényessége miatt nem tud­juk a tanévet megszokott helyünkön kezdeni. Amíg a munkálatok befejeződnek az elemi osztályokkal átköltözünk a Iuliu Maniu Általános Isko­lá­ba, ahol az ottani iskola vezetősége a főépület II. emeletén 5 osztálytermet bocsátott intézményünk rendelkezésére. A tanévkezdésig megteszünk mindent, hogy az átmeneti környezetben is megteremtsük a megfelelő feltételeket az iskolakezdéshez. A délutáni prog­ram továbbra is működni fog, és az iskolabusz is u­­gyanúgy szállítja majd a gyermekeket, ahogyan azt már az elmúlt években is tette. Az V-XII. osztályok a Voievodul Gelu Iskola B épületének első és második emeletén működnek majd a visszaköltözésig….

A tanévet hagyomány szerint ünnepé­lyes keretek között a Zilah-Belvárosi templomban kezdjük. Így lesz ez idén is, azzal a változ­tatással, hogy a gyülekező szep­tember 9-én reggel, 9,30-kor a templom udvarán lesz. Ide várjuk szeretettel a gyermekeket és a szülőket!” – mondta Bara Lajos István a Zilahi Református Wesselényi Kollégium igazgatója.

A felújításról és az iskolakezdésről az e heti Szilágyságban olvashatnak.