Mon. Oct 2nd, 2023

Piros pünkösd vasárnapján színesbe öltözött Magyarkecel

,,A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” (Mórus Tamás)

Hosszú hónapok várakozása után, márciusban elérkezett Ma­gyar­kecelbe is a ,,Varrd magad a viseleted” varró tanfolyam. Nagy volt az érdeklődés a projekt iránt, a magyarkeceli református egyház is támogatta a kezdeményezést, ezért helyszínt biztosított a varrodának. A járványhelyzet szabályainak betartásával egy hónapon keresztül a lelkes asszonyok és lányok megvarr­ták hagyományos viseletüket. A prog­ram március elején indult, 15 asszony dolgos keze, kitartó igyekezete, vasakarata verhetetlen csapatot alkotott. Már április 26-án kész állapotban volt 30 népviselet.

A program egyben közösségépítő jellegű volt, mindenki várta a heti három-négy találkozást.

Pünkösd vasárnapjára már több mint 42 női viselet készült, de férfiaink és gyerekeink is büszkén öltötték magukra a népviseletet az ünnepi istentiszteleten. A Magyarkeceli Református Egyházközség vezetősége a záró ünnepség keretén belül elismerő oklevelet adott át a falu értékmentő, értékfeltáró, hagyományőrző és népszerűsítő tevékenységének elismeréseként.

Köszönet mindazoknak, akik köz­re­működtek e nemes cél megvalósításában.

Szőllősi Tímea