Mon. Mar 1st, 2021

Pályázati lehetőség fiatal gazdák számára

Az előzetesen bejelentett július 1-je helyett július 15-től adhatják le pályázati irat­csomóikat a fiatal gazda programra jelentkezők – a leadási határidő október 15-e. Az úgynevezett 6.1-es alintézkedésre, amely a fiatalok vidéken való megtelepedését ösztönzi: 42 millió eurót különített el a szaktárca.

A pályázók 40 ezer, illetve 50 ezer eurós támogatásra tarthatnak igényt a gazdaság SO-Euró értékétől függően.

Sikeres pályázat esetén a támogatás 75 százalékát megkapják azonnal a szerződés megkötése után. A maradék 25 százalékot abban az esetben, ha teljesítik a pályázatban belefoglalt feltételeket.

Egyik legfontosabb feltétel a termelés értékesítése. 6, illetve 7 ezer euró értékben kell a gazdáknak értékesíteni termékeiket a pályázatok függvényében. Ezeket a kérelem benyújtása után nyugtákkal, illetve számlákkal kell igazolni. A külföldről hazaérkező fiatal gazdáknak külön alapból folyósítanak támogatást. Számukra a keretösszegből 20 millió euró van elkülönítve. Erre a támogatásra abban az esetben tarthatnak igényt, ha az elmúlt évben elvégeztek egy mezőgazdasági tanfolyamot, vagy bizonyítani tudják, hogy az elmúlt évben legalább 3 hónapot dolgoztak mezőgazdasági területen, külföldön.

Fiatal gazda kategóriába tartozik minden olyan gazda, aki betöltötte a 18. évét, de még nem töltötte be a 41. életévét, és rendelkezik valamilyen mezőgazdasági képesítéssel.

A pályázó abban az esetben tud pályázni, ha valamilyen vállalkozási formát ölt. Lehet egyéni vállalkozás (PFA), vagy korlátolt felelősségű társaság. (SRL)

A pályázatokat pontrendszer alapján bírálják el. Maximálisan 30 pontot lehet szerezni, ha a gazdálkodó egy prioritást élvező szektorban tevékenykedik, azaz:

  • állattartásnál: szarvasmarha, juh, kecske és méhészet.
  • növénytermesztésnél: zöldségesek, gombatermesztők, palántanevelők, vetőmagtermelők vagy gyümölcsössel foglalkoznak.
  • 15 pontot szerezhet a pályázó, ha 3 gazdaságot vesz át.
  • Pontozzák a mezőgazdasági végzettséget is. Akiknek egyetemi végzettségük van 35 pontot szerezhetnek, de pontozzák a líceumi, posztliceális és a mezőgazdasági tanfolyamot is.
  • További pontokat szerezhet a pályázó, ha a gazdaság olyan területen van, amelyik magas vagy közepes termelési potenciállal rendelkezik.
  • Maximum 5 pontot ér el az a gazda, aki felvállalja, hogy őshonos növényeket termeszt, vagy őshonos állatokat tenyészt.

Sikeres pályázást kívánok minden fiatal gazda pályázónak!

Sütő Attila