Sun. Jan 17th, 2021

Közösségi kápolnát avattunk Szilágyperecsenben

Július 5-én, a délelőtti istentiszteletek után kápolnaavató ünnepségre gyűlt össze a falu lakossága azon a helyen, mely a falu bölcsője, első templomának helyszíne, a Báthory család gazdasági épületeinek területe volt egykor. Most egy impozáns, kicsit Makovecz Imre és Koós Károly építészek munkáit eszünkbe juttató épületet láthatunk, ha feltekintünk a falu északi határát jelentő Csillagdombra.

A 2016-os helyhatósági választások kampányidőszakában Boncidai Csaba polgármester és csapata a következő mandátum legfontosabb céljaként nevezte meg a kápolnaépítést. Nagyon sok háttérmunka, tervezés és lobbi előzte meg azt a pillanatot, amikor 2019. augusztus elején elkezdődtek az építési munkálatok. Bár a kivitelezésre 2 év lefutási idő volt szánva, örömmel tapasztaltuk, hogy a helyi finanszírozásnak köszönhetően, kevesebb mint egy év alatt sikerült befejezni az épületet. Az avató ünnepség után már csak a kápolna előtti terület rendezése, a parkoló kialakítása van hátra, mely a tervek szerint úgy lesz kialakítva, hogy teniszpályaként is szolgálhassa a falu közösségét.

A kápolnaavató ünnepség kezdetén Nagy Bálint református -, Mărincaș Ciprian ortodox – és Borzási Pál baptista lelkészek igei üzenetét hallhattuk.

Boncidai Csaba polgármester köszöntő beszédét szintén igei üzenettel kezdte:
Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.” (Zsid. 13:14). Idézte a régi latin figyelmeztetést: „Memento mori!”, amely magyarul annyit tesz: „Emlékezz a halálra!”, illetve „Ne feledd, hogy meg kell halnod!”, utalva ezzel számtalan szépirodalmi és képzőművészeti alkotásra. Nincs itt maradandó városunk, de távozásunk fő kérdései a mikor és hogyan. S bár a válaszok nem rajtunk, földi halandókon állnak, azért fontos, hogy halottaink utolsó földi útja méltó körülmények között történjen. Ezt biztosítja a közösség szolgálatára átadott kápolna. A polgármester úr röviden összefoglalta a kápolna építésének történetét.

Seres Dénes, parlamenti képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei elnöke köszöntő beszédében rámutatott, hogy népünk hagyománya a hálaadás, akár szellemi, akár anyagi megvalósítás után hálát szoktunk adni. Hálaadással tartozunk ezért az épületért, mely méltó hely a földi élet befejezésére.
Az elnök úr kihangsúlyozta, hogy ha összefogunk és odafigyelünk, akkor olyan embereket választhatunk vezetőinknek, akik a mi igényeinknek megfelelően tudnak intézkedni, képviselni tudják érdekeinket, és akkor biztos a siker, akkor történnek megvalósítások.

Szilágyi Róbert István, a megyei tanács alelnöke gratulált az épület kivitelezéséhez, jókívánságait tolmácsolta a falu közösségének és újabb megvalósításokra buzdította a falu vezetőségét.

Fontos megemlíteni, hogy a terveket és a kivitelezés ellenőrzését Popovici Tibor és Popovici Szabolcs végezték, a kivitelezést pedig a baromlaki „Kifor Construct” KFT valósította meg.

Az ünnepség végén Józsa Tibor alpolgármester elmondta, hogy ennek a helynek méltóbb rendeltetése nem lehetett volna, mint ez a kápolna és ez a kápolna sem épülhetett volna fel szebb helyen, jobb helyen, mint ez a történelmi hely. A 2 Sámuel 12:23 igei vers rövid magyarázata után azt kívánta: erről a helyről úgy eresszük útnak szeretteinket, hogy várjuk a viszontlátást, a boldog találkozást odaát.

Az ünnepség végén Boncidai Csaba polgármester átadta az épületet a falu közösségének, kívánva, hogy legyen egy átmeneti terem, mely az örök életre vezet.

 

Vig-Szabó Andrea E., helyi tanácsos, Szilágyperecsen