Tue. Jun 18th, 2024

Pályázat mezőgazdasági területek erdősítésére

A szaktárca negyedik alkalommal hirdetett pályázatot mezőgazdasági te­rü­letek erdősítésére. A támogatási kérelmek december 13-ig tehetők le, a finanszírozási keretösszeg tizenötmillió euró.

Mezőgazdasági területek erdősíté­sé­re, valamint védelmi erdősávok (például szelek megfékezésére, talajerózió csökkentése) létrehozására igényelhető támogatás — áll a mezőgazdasági szaktárca közleményében. A kérvényezőnek tizenkét éves vállalást kell aláírnia, a támogatás mértéke százszázalékos, azaz nem szükséges önrész. Erdősítés esetén legalább egy hektár a minimális terület, védelmi erdősávok esetében pedig fél hektár. Az előírások értelmében nem erdősíthetők, illetve nem telepíthetők védelmi erdősávok állandó gyeppel borított területekre, kivételt képeznek azok a parcellák, amelyeken az erdészeti felmérés alapján bizonyítható a talaj degradálása. Azokon a területeken sem érvényesíthető az erdősítés, a védelmi erdősávok létesítése, melyek esetében klíma- és agrárkörnyezeti vállalások (10. intézkedés), illetve ökogazdálko­dási vállalások (11. intézkedés) érvénye­sek. Aki élni szeretne a mezőgazdasági területek erdősítése, illetve védelmi erdősávok telepítésének támogatási lehetőségével, annak a következő lépéseket kell megtennie: a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) közreműködésével azonosítja az erdősítendő területeket; elkészítteti az erdősítési tervet engedélyezett magán- vagy jogi személlyel (ezt a szolgáltatást az első kifizetési kérelemmel fizetik ki); az Erdőőrséggel jóváhagyat­ja az erdősítés műszaki tervét. Ezt követően be kell nyújtania a támogatási kérelem dokumentációját az APIA megyei kirendeltségéhez. Itt a szakemberek felülvizsgálják a kérést, s a kapott pontszámok alapján alakul ki az igény­lők sorrendje (csak abban az e­setben, ha a kért támogatás meghaladja a rendelkezésre álló összeget), és utána kerül sor a nyertes pályázókkal való szerződéskötésre. A szerződés aláírását követően kezdhetők el a munkálatok. A támogatási pénzek lehívására évente kell kérést benyújtani. Az adminisztratív, illetve területen történő ellenőrzést az APIA és az Erdőőrség szakemberei végzik, ezután kerül sor a kifizetésekre. A lehetséges pályázók segítése érdekében az APIA külön webfelületet létesített, ez a www.apia.drg.ro címen érhető el, itt található meg minden vonatkozó információ — áll a közleményben.

Sütő Attila