Thu. Jul 29th, 2021

A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja és a Katolikus Egyház által egy újabb keresztény magyar óvodával gazdagodott a szilágysági magyarság. Péntek délután egyházi és világi elöljárók részvételével óvodát avattak Kárásztelken. Az alapkövet 2019 májusában helyezték el, a mai nap ünnepi keretek között hivatalosan adták át az oktatási intézményt, aminek minden helybéli lakos örvend – mondta Mahajduda János plébános, aki hozzátette, minden új tanintézménnyel nemcsak épületet, hanem jövőt is építünk. Az óvodának, amely a templom és a kereszt tövében épült, üzenete is van: nekünk a szülőföldön kell tervezzünk, itt kell helytállnunk.

Böcskei László megyéspüspök a hálaadó ünnepségen kiemelte, a kárászteleki közösségben jelen van a hit, az élni akarás, a tervezés, az építés, ennek bizonyítéka a felavatásra váró óvoda. Hogyan lehetséges építeni, jövőre tekinteni, dolgozni, nemcsak a saját javunkért, hanem a közösségért is? – hangzott el a kérdés. Ebben a templomban nem nehéz választ adni erre, mondta a megyéspüspök, mert olyan helyen vagyunk, ahol jelen van a kereszt, ami az igaz élet kulcsa, az a kulcs, ami megnyitja a zárt kapukat, segít felfedezni önmagunkat, ami arra bíztat, hogy nem szabad feladni a küzdelmet, a harcot, ami segít megtalálni az utat mások felé. Egy közösségben fontos, hogy senki se érezze magát egyedül, mellőzve, kitaszítva. Mindenki hasznosnak kell érezze magát, főleg egy olyan helyen, ahol a kereszt árnyékában zajlik az élet. A kereszt az életre való bölcsességre vezet, arra, hogy küzdelem nélkül nincs megmaradás és eredmény, nincs összetartás, előrehaladás. A küzdelem széppé, gazdaggá, tartalmassá teszi az életünket. A megyéspüspök megköszönte a magyar kormány odafigyelését, támogatását, hogy lehetővé tették, hogy könnyebb legyen kimondani: nem adjuk fel, mert érdemes tenni. Vannak olyan célok, amiért össze kell fogni, együtt kell dolgozni, építeni, az egyházi, országos, megyei, helyi hatóságokkal, a tanügy képviselőivel, mint jelen esetben is, ahhoz, hogy csodás dolgok szülessenek.

Grezsa István, a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának koordinálásáért is felelős miniszteri biztos az alapértékekről, a szülőföld iránt érzett szeretetről, a nemzeti identitásról, a keresztyén család fontosságáról beszélt, arról, hogy a nemzeti közösség iránt érzett felelősség különösen fontos érték a 21. században.

Seres Dénes parlamenti képviselő kiemelte, csodálatos dolog, hogy Kraszna, Zilah keresztény óvodái után Kárásztelken is felépült egy keresztény óvoda. Fontos, főleg abból a szempontból, hogy elmondható, nemcsak keresztény, hanem magyar is, és arra hivatott, hogy a gyerekeinket keresztény szellemiségben tanítsuk, oktassuk, neveljük, és ezt vigyék majd tovább, hogy ilyen szellemiségben éljék le életüket, mert akkor ezt adják át a következő nemzedéknek.

Kárásztelek szülöttje, Szabó Ödön parlamenti képviselő hangsúlyozta, büszke, hogy innen származik, itt nevelkedett, járt iskolába. Elmondta, örömmel emlékszik vissza egykori plébánosára, Takács Jánosra, akinél kisgyerekként ministrált, és akitől elsajátíthatta az élethez szükséges keresztény értékeket. Egy gyerek életében fontos és meghatározó az első hat vagy hét év, a korai oktatás, nevelés, mert erre fog majd a továbbiakban építeni az élete folyamán, ezért nem mindegy, hogy milyen igazi értéket, alapokat ültetünk el benne, ugyanis ez meghatározó lesz a későbbi magatartásukra, értékrendükre, fejlődésükre. Épp ezért jár köszönet a magyar kormánynak, aki hozzájárult, hogy az alapértékeket át lehessen adni.

Faluvégi Ferenc polgármester ismertette: ez idáig még nem épült óvoda a faluban, ez az első, bár már az 50-es években is volt óvoda, de az egy „kinőtt” iskolában működött. A mostani a mai igénynek, a mai kornak megfelelő, ami gyönyörűen, kifogástalanul lett megépítve, kivitelezve. Mindig fontos, hogy értékeink az egyházhoz közel álljanak, majd hozzátette, ez az óvoda a helyi közösséget fogja erősíteni és tovább fogja éltetni a jövőben is.

Befejezésként, Szabó Adél iskolaigazgató osztotta meg gondolatait, elmondta, az óvoda elsődleges célja, hogy szolgálja a legkisebbek anyanyelvi nevelését, a magyar oktatást. A mi feladatunk pedig tovább álmodni a jövőt, és tenni, amit és ahogy lehet. Öröm, hogy szülőföldünkön lehet még anyanyelvünkön nevelni, nevelni ragaszkodásra, tisztességre, értékre, erős hitre – hangsúlyozta.

Az ünnepi beszédek után sor került az óvoda megáldására, hivatalos átadására, majd a jelenlévők megtekinthették a tágas, színes, barátságosan hívogató óvodát, melyben négy terem is áll a gyerekek rendelkezésére, majd a kisovisok egy rövid előadással üdvözölték a jelenlévőket, és mondtak hálát a csodás intézményért.

 

Kulcsár Mária