Fri. Feb 23rd, 2024

Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek, országos döntő

,,Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudo­má­­nyos Társaság (EMT) 2019. április 5-7. között szervezte meg az Öveges József – Vermes Miklós Fizikaversenyek országos döntőjét a kolozsvári János Zsigmond Unitárius kollégiummal együttműködve, mely verseny az idei tanévtől fölkerült a Román Oktatási Minisztérium támogatott versenyeinek sorába, ami nagy elismerés a kezdemé­nyezőknek, szervezőknek. A verseny prog­ramja a megnyitóval kezdődött, me­lyen Popa Márta (a kollégium igaz­gatója és egyben a Versenyszervező Bizot­tság ügyvezető elnöke) és Lumi­nița Chicinaș (Kolozs megye fizika szaktanfelügyelője) köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően a diákok írásbeli megmérettetésen vettek részt. A közös ebéd elfogyasztása után, amíg a jelen lévő tanárok a dolgozatok javítá­sával voltak elfoglalva, addig a diákok a Botanikus Kertet látogatták meg, rövid városnézéssel egybekötve, majd az iskola Körmöczi János fizika- és Dr. Gelei Jó­zsef biológiamúzeumait tekinthették meg. A két múzeumot a kollégium 450. éves fennállása tiszteletére, 2007-ben nyitották meg, a régi szertárak anyagainak restaurálásával. Mindkét múzeum felbecsülhetetlen értékű anyago­kat tartalmaz, hiszen sok, 200 évnél is régebbi tárgyaik vannak.
A verseny programját az eredmény­hirdetés és díjazás zárta egy tartal­mas kultúrműsor keretében, me­lyen a felszólalások mellett (Popa Már­ta igazgató, János Zsigmond Uni­tá­rius Kollégium; Kovács Zoltán kabi­net­igazgató, Román Oktatási Minisz­té­rium; Dr. Karácsony János elnök, EMT Fizika Versenyszervező Bizottság) zon­go­rajátékkal és szavalattal Kiss Boglárka Dalma, valamint az iskola Péterffy Gyula Kórusa lépett fel és örvendeztette meg a hallgatóságot.

A versenyek Szilágy megyei díjazottjai:

IX. osztály (Vermes Miklós Fizikaverseny)
I. díj – Pünkösti Györk, Wesselényi Református Kollégium, Zilah, felkészítő tanára: Kovács Nikoletta;
XI. osztály (Vermes Miklós Fizika­verseny)
II. díj – Bogdán Ágnes, Silvania Főgimnázium, Zilah, felkészítő tanára: László Judit;
Dicséret – Vicsi Márk, Silvania Főgim­názium, Zilah, felkészítő tanára: László Judit.”

A versenyről részletesebben a Szilágyság e heti számában olvashatnak.