Fri. Jul 12th, 2024

Ösztöndíj a jövő agrárszakembereinek

November 20-ig jelentkezhetnek a Partiumi Falugazdász Hálózat érdemösztöndíj-programjára, azok a térségben lakó, magyar ajkú másod- és harmad éves egyetemi hallgatók, akik az agráriumhoz kötődő mezőgazdasági, állategészségügyi, vidékfejlesztési szakirányokon folytatják tanulmányaikat. A tíz hónapra járó tanulmányi ösztöndíjban a Partiumi Falugazdász Hálózat idén három hallgatót részesít.

Ösztöndíj pályázatot hirdet a 2022-23-es tanévben is az agrárium szakos egyetemisták számára a Partium Falugazdász Hálózat. A szervezet tíz hónapon keresztül havi 33 ezer forintnak megfelelő, lejben folyósított érdemösztöndíjjal segít három, kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatót felsőfokú agártanulmányainak folytatásában. Pályázhatnak azok a 30-dik életévüket be nem töltött, magyar ajkú másod- és harmad éves hallgatók, akik a nagyváradi, a kolozsvári vagy a temesvári egyetemek berkeiben mezőgazdasággal kapcsolatos tanulmányokat végeznek, állandó lakhelyük pedig Szatmár, Szilágy, Bihar vagy Máramaros megyében van. Azok jelentkezésére számítanak, akik a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem állatorvosi, kertészmérnöki vagy mezőgazdasági karán képezik magukat, vagy éppen Temesváron, a Mihály király nevét viselő élettudományi egyetem állatorvosi, mezőgazdasági vagy mérnöki és alkalmazott technológiai karán tanulnak. Nagyváradról, a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói közül azok jelentkezhetnek, akik a Debreceni Egyetem Nagyváradra kihelyezett mezőgazdasági mérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki vagy gépészmérnöki szakán végzik felsőfokú tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra jelentkező hallgatók kiválasztása pontrendszer alapján történik, figyelembe véve a diák állandó lakhelyét is, annak érdekében, hogy a szervezet minél szélesebb körben, minél több megyében hozzájárulhasson a fiatal agrárszakemberek képzéséhez, fejlődéséhez.

Az ösztöndíj-igénylés elbírálásakor súlyozottan figyelembe veszik a jelentkező elmúlt két félévi tanulmányi átlagát (max. 60 pont), szakmai tevékenységét, szakköri és tudományos diákköri konferenciákon való részvételét (max. 10 pont), a jövőbeni terveit is tartalmazó motivációs levelét (max. 20 pont), valamint szociális hátterét (max. 10 pont). A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat 2022. november 20.-ig az office@partiumigazda.ro email címre küldhetik el az érdeklődők.

Sütő Attila