Sun. Dec 10th, 2023

,,Összességében jó évet zártunk 2019-ben”

,,Összességében jó évet zártunk, az idei év költségvetését illetően viszont nem vagyunk derűlátóak” – mondta évértékelő beszámolójában Szilágyi Róbert István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke.

A 2019-es év a Szilágy Megyei Tanács szempontjából egy nagyon mozgalmas év volt. Rengeteg saját projektet indított a Megye Tanács, rengeteg közbeszerzési procedúrának jutottunk a végére és ezáltal el tudtuk indítani ezeket a munkálatokat. Vannak munkálatok, amiket be is tudtunk fejezni – hangsúlyozta az alelnök.

 

 

Ami a Szilágy Megyei Tanácsot illeti, az elmúlt három évben több mint 100 millió eurós uniós támogatást sikerült lehívni, a legfontosabb beruházások közül a következőket emelte ki az alelnök:

 

Útfelújítások, amelyek a magyarlakta településeket érintik

 • Szilágynagyfalu-Kraszna-Zilah-Karika 191C, közel 40 km-es útszakasz rehabilitálása. Ennek kivitelezését tavaly júliusban indítottuk el, miután 4 évig pereskedtünk a különböző óvások miatt a közbeszerzési procedúra keretén belül. A beruházás költségvetése közel 26 millió euró.
 • Benedekfalva-Szilágycseh útszakasz befejezése. A közel 3 millió euró értékű felújítás lassan a végéhez közeledik, ha az idő engedi tovább lehet folytatni a munkálatokat, 30 nap van még a szerződés befejezéséig.
 • Zilah-Szilágycseh útszakasz kivitelezésének terve idén márciusra készül el, tehát ezt követően kezdhetjük el az útszakasz teljes rehabilitálását.

 

A Megyei Tanács a 2019-es évben közel 85 millió euró értékű pályázatot nyert meg útfelújításokra, ezen összegnek majdnem a fele, közel 40 millió euró a magyarlakta települések útszakaszainak rehabilitálását érinti.

 

Kórházi beruházások

 • A tavalyi év legnagyobb eredménye az állami költségvetésből az RMDSZ javaslatára, Seres Dénes képviselő által kiharcolt 15 millió lej értékű beruházás, amit a Szilágy Megyei Sürgősségi Kórház fejlesztésére, orvosi műszerekkel való felszerelésére fordítottunk.
 • További projektek közé tartozik a sürgősségi befogadó egység bővítése és korszerűsítése, összesen 12 millió lejes beruházás, amelyből 6,7 millió uniós támogatás.
 • A járóbeteg részleg ellátása orvosi berendezésekkel, 10,7 millió lejes uniós támogatással
 • A kórház vertikális bővítésének és orvosi műszerekkel való további felszerelésének tervezete hamarosan kész és az idei költségvetésbe szintén az RMDSZ által, Seres Dénes képviselő javaslatára, sikerült 7 millió lejt kieszközölni erre a beruházásra.
 • Az egy napos beutalás és a műtőtermek részlegének bővítésére és felszerelésére idén készül el a kivitelezési terv és hirdetjük meg a munkálatokat, amelynek értéke 74 millió lej.
 • A sürgősségi kórház parkolója kiépítésének tervezete és kivitelezése, amelynek értéke közel 2 millió lej
 • Mivel a kórháznak a biztosítóházzal kötött szerződése nem fedezte az éves költségeket, így a Megyei Tanács 2019 év végén további 3 millió lejjel támogatta a kórházat.

 

 

,,Szándékunk az, hogy az egészségügyi ellátást fejlesszük, és olyan megyei kórházat hozzunk létre, ahol a betegek teljes mértékben megkapják azt az ellátást, amit más nagy városokban is megkapnának úgy diagnosztikai szempontból, mint a betegek kezelését illetően” – emelte ki Szilágyi Róbert.

 

A Megyei Tanács önálló programjait is tovább működtették a 2019-es év folyamán:

 

Szociális program

 • 2019-ben Szilágy Megye Tanácsa több, mint 1.200.000 lej értékben támogatta a szociális programot, ezen belül az otthoni idősgondozást, valamint a sérült gyerekekkel való foglalkozást. Összesen 46 embernek biztosítottuk a munkahelyét, akik közel 1000 ember gondozásában vettek részt.
 • Ezt a programot meghosszabbítottuk márciusig, biztosítva ezáltal a fennmaradó munkahelyeket és a hátrányos helyzetű személyek ellátását. Bízunk benne, hogy idén is folytatni tudjuk programunkat, viszont a 2020-as állami költségvetés nem bíztató.

 

Ifjúság és sport

Közel 300.000 lejjel finanszíroztuk meg az ifjúsági, szabadidős és sport tevékenységeket. Mint ahogy az elmúlt 3 évben, jelentkezések hiányában idén is csak a keret két harmadát sikerült kiosztani.

 

Műemlékvédő program

Sajnos a törvényi megkötések miatt ezen projekt nem hozta a várt sikereket, mivel a műemlékvédő törvény előírja, hogy azok, akik jelentkeznek a pályázatra 10 éves jelzáloggaranciát kell kössenek a feljavítandó épületre. Reményeink szerint lehetséges lesz a törvénynek ezen passzusán változtatni, így az egyházi jogi személyek mentesek lesznek az jelzáloggarancia alul.

 

Szemétgazdálkodás

Szintén a tavalyi év folyamán a fejlesztési minisztérium működőképesnek nyilvánította a Szilágy megyei egységes szemétgazdálkodási rendszert. A Megyei Tanács egy 32 millió eurós pályázatot nyert az egységes szemétgazdálkodási rendszer kiépítéséhez, így a megye által termelt szemetet egységesen a debreni szeméttelepre szállítják, ahol a szemétgazdálkodásért felelős cég elkülöníti az újrahasznosítható szemetet. Az így begyűjtött szemét 50%-a kerül a szemétgödörbe és 50%-át újrahasznosítjuk. Országos szinten mindössze 4 megye van, ahol ez a projekt megvalósult, Szilágy megye ezek egyike.

 

,,Ami a 2020-as évet illeti, nem vagyunk derűlátóak, a számok alapján komoly anyagi problémákkal fogunk küzdeni úgy a Megyei Tanács, mint az önkormányzatok szintjén.

A tanács működési részlegére szánt költségvetésében 37 millió lejes hiányunk van a tavalyi évhez képest. Sajnos ez a hiány a szociális programokra szánt költségvetésben mutatkozik meg, hiszen az erre szánt összeg csupán negyedét biztosítja a jelenlegi költségvetési törvény a tavalyi évhez képest. Ennek értelmében mindössze áprilisig tudjuk biztosítani a szociális igazgatóság fizetését, az árvaházak, valamint a mozgássérült otthonok működését.

Ami az útfelújításokat érinti, szeretnénk elkezdeni a Zilah-Szilágycseh útszakaszon a munkálatokat, befejezni a Benedekfalva-Szilágycseh útszakasz újítását, valamint folytatjuk a Szilágynagyfalu-Kraszna-Zilah-Karika 191C útszakasz rehabilitálását.

Ami az önkormányzatokat illeti, a 2019-es előírásoknak megfelelően a jövedelemadó 7,5%-át osztottuk le a helyi önkormányzatoknak úgy működésre, mint fejlesztésekre. A tavalyi év folyamán 30 millió lejt osztottunk le Szilágy megyében az önkormányzatoknak működési és fejlesztési költségek fedezésére, ugyanakkor az önkormányzatok szintjén közel 5 millió lejt osztottunk le a községi utak karbantartására.

Ennek értelmében a 2019-es év nagyon sikeres volt, hiszen nagyszabású támogatást tudtunk nyújtani a magyarlakta településeknek.

Ami a 2020-as évet illeti, a kormány az önkormányzatoknak járó támogatást 6%-ra csökkentette, így reményeink szerint közel 27 millió lejt fogunk tudni kiosztani az önkormányzatoknak a működési és fejlesztési programok támogatására.

Ami az ÁFÁ-ból leosztott megyei és községi utakra szánt pénzeket illeti, a tavalyi évhez képest jelentősen kevesebb, 21 millió lej helyett csak 13 milliót kap Szilágy megye.

Az idei évi költségvetést illetően nem vagyok derülátó, de remélem, hogy a közös összefogás idén is meghozza gyümölcsét és tovább tudjuk folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk!“- hangsúlyozta az alelnök.

Bréda Anna-Krisztina