Mon. Jun 24th, 2024

Néptánc és színjátszó tábort tartottak Szilágycsehben

A XVIII. ZSIBAI néptánc és szín­játszó tábor, Szőke Anna tábor­vezető irányításával július 6-án, szombaton kezdődött, s július 12-ig, péntekig tartott. Az idei tábori tevékenységek két altáborban folytak. A néptánc, népdal, népi foglalkozások altáborának vezetője Szőke Anna, kulturális re­fe­rens, a városi Művelődési Ház mun­ka­tár­sa volt, a színjátszó altábort Bodea György, a Szilágycsehi Diákszín­ját­szó Csoport irányítója, a Berekenye Ifjú­sági Társaság elnöke vezette, aki elmondta, az altáborokat két kü­lön­böző helyszínen szervezték az i­dén. A néptáncot Szilágycsehben, a szín­játszást az idén is Hadadban, a Degenfeld kastélyban.

Szőke Anna táborvezető elmesélte, hogy Budapestről 20-an, Debrecenből 41-en, Biharkeresztesről 4-en jöttek, de voltak táborozók Törökbálintról, és Nyíregyházáról is. A megye különböző településeiről is érkeztek fiatalok, többek közt Zilahról, Szilágyzoványról, Sarmaságról, Krasz­ná­ról, Nagyfaluból, Bagosról.

Hogy miért Zsibai?
Erre egyszerű a válasz. A táborvezető, Szőke Anna, lelei születésű, ott nevel­kedett, s ott ismerkedett meg a zsibai legényessel. Ezt akarta megmenteni, megismertetni, ezért lett ,,zsibai” a tábor neve.

Hangszeren játszodtak, és három fajta táncot tanultak a táborozók
Az idén a fiatalok három fajta táncot tanultak: a tövishátit, erre Debrecenből Szőke Henrietta és Rozsáyi Dániel tanította a táborozókat; a Kraszna mentit, amit a debreceni Vámosi István és Csontos Anna oktatott; és Gömöri táncot, amit az ürömi Maklári Erika Erzsébet és Farkas László ismertetett. A táncon kívül azok a táborozók, akik hangszert hoztak magukkal, harmonikázni tanulhattak Szilágyi Bálinttól és Bai Attilától, hegedülni, brácsán és bőgőn játszani Major Arnoldtól és Vámosi Csabától, valamint Sólyom Ádámtól, aki a táncházat is vezette Birtalan Józseffel, Varga Mariussal és Varga Lászlóval. Mindezek mellett minden nap a Flaska band tagjai (Vámosi Csaba -hegedű-, Brassai Ábel -brácsa-, Szilágyi Bálint -nagybőgő-) húzták a talpalávalót.

Népdaltanítás, kézműves tevékenységek és játszóház
A tánc mellett a népdaltanítás is a tábori programok közt szerepelt, ezért a biharkeresztesi Farné Kovács Mónika azon kívül, hogy a kicsikkel foglalkozott, a szilágycsehi László Renátával népdalt is oktatott. A népi mesterek: Süle Erika Vérvölgyről a gyöngyfűzést, Csere-Nagy Mária Szilágycsehből papírvirág, baba és emlékfüzet készítést, Ciudin Ana Szilágycsehről bogozást és origami papírhajtogatást tanított a gyerekeknek, a budapesti Molnár Mária a népi játszóház rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket….

Csendes környezetben zajlott a színjátszó tábor
Hadadon lehetőség volt szállásra, ezért a fiatalok ott töltötték a hetet. Az udvaron és a kertben különböző szabadidős programokat szerveztek, színjátszó tréningeket, és beavatták a 15 középiskolás táborozó diákot az esztétika, színházelmélet és színháztörténet világába.

A programokat Varga Sándor és Gaál Gyula, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat színművészei vezették, akik beszédtechnikára, hang­képzésre, koncentráció és rit­mus­érzék fejlesztésre, impro­vizá­ci­ó­ra, önismeretre tanították a fia­talokat, akik a drámajátékokkal is megismerkedhettek az egy hét alatt. A Szilágycsehi Berekenye Színjátszó Csoport Christine Rinderknecht – Oli Second Stresszfaktor_15 című produkcióján dolgozott, ezt tanulta, hogy a gálaműsoron sikeresen szerepeljenek a színpadon.

A táborról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.