Mon. Jul 22nd, 2024

Nemcsak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet

,,Pécsi L. Dániel buda­pesti, pontosabban ó­bu­dai jel­képművész címe­re­ket, ér­meket bemutató kiállí­tásának meg­nyitója és Címerekkel írt történelem c. könyvének bemu­tatója zajlott a kellemes hangulatú délutáni eseményen. A házigazda mellett a ven­dé­geket köszöntötte az EMKE országos elnöke, Dr. Széman Péter is. Az ötletgazda Okos Márton a címerekről, jel­képrendszerükről tartott vetí­tett­képes előadást, maga a művész pedig mesélt a címerek, zászlók keletkezésének körül­ményeiről, hitvallásáról, mi­szerint nemcsak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet és ezt a keresztényi-ke­resztyéni szeretet jegyé­ben kell tegye, végül pe­dig énekmondóként is bemutat­ko­zott.”

A rendezvényről részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.