Fri. Mar 24th, 2023

Módosult az aszálykár-bejelentés határideje

Az országot sújtó rendkívüli szárazságra való tekintettel miniszteri rendelettel módosította a mezőgazdasági minisztérium az aszálykár-bejelentés határidejét. A változtatás értelmében a 2021-es őszi vetésekben észlelt aszálykárokról – írásban – legkésőbb 2022. augusztus 1.-ig értesíthetik a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséget a termelők, a terméskiesés mértékéről szóló felmérésnek és jegyzőkönyvnek pedig legkésőbb augusztus 15-ig kell elkészülnie.

A többi növénykultúra esetében 2022. november 15. az aszálykár-bejelentési határidő, a kárfelmérés és a jegyzőkönyv ez esetben legkésőbb november 30-ig kell elkészíteniük a kijelölt kárfelmérő bizottságoknak.

Kárbejelentés és hivatalos kárfelmérés nélkül a termelőknek nincs esélyük az esetleges kárenyhítési támogatásra sem.

Sütő Attila