Fri. Jul 12th, 2024

„Minden magyar felelős minden magyarért”

Szabó Dezső szavai fényében 2022. június 4-én ismét átadásra került az Összetartozunk Díj. Lukács József, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nyugalmazott püspök-helyettese és Ménes Andrea Vámospércs polgármester asszonya után az idei évben, Vámospércs Város Képviselő Testülete Szilágybagos nyugalmazott polgármester asszonyát, Marina Ida Magdolnát jelölte a díjra: Szilágybagos Község megalakulásának létrejöttében közrejátszott feladatvállalásáért, a község kivételes vezetéséért, szakmai és közösségfejlesztési, valamint közösségápolási tevékenységéért. Az Összetartozunk díj alapítási szándéknyilatkozatában rögzítettek alapján a díjban évente egy személy részesülhet – egy anyaországi vagy egy határon túli személyiség, aki szakmai vagy művészi téren kimagaslóan teljesít, példamutató életével, nemzete és a magyar kultúra ápolásáért és kibontakozásáért munkálkodik, a határokon átívelő nemzetösszekötő kapcsolatok teremtéséért és ezek megmaradásáért tevékenykedik.

2022-ben az Összetartozunk Díj-at Vámospércsen, a szépen felújított és korszerűsített Művelődési Központban adták át nagyon színvonalas és megható műsor keretében. Az ünnepség a Himnusz felcsendülésével kezdődött, amelynek előadásában közreműködött tárogatón Birtalan József szilágybagosi zenész és elszavalta Somogyi László Gábor Vámospércs alpolgármestere. Ménes Andrea vámospércsi polgármester asszony ünnepi beszédét követően, Marina Ida Magdolna vette át a kitűntetést. A díjazottat Lukács József nyugalmazott püspök-helyettes méltatta. Juhász Gyula Trianon című versének előadása (Somogyi László Gábor előadásában) után, Marina Ida Magdolna köszönetmondása előzte meg Bernáth István szilágybagosi polgármester úr nemzeti összetartozásról szóló beszédét. A beszédek után ismét Birtalan József tárogatójátékával hangolódhatott a népes közönség a Mandala Dalszínház „Hiszek egy hazában” című darabjának előadására. Az együttlét közös vacsorával, hosszas beszélgetéssel és vidám nótázással ért véget.

Gratulálunk, Marina Ida Magdolnának az Összetartozunk Díjhoz, ami megérdemelt kitüntetés! Mi, bagosiak is büszkék vagyunk rá és hálásak vagyunk minden tevékenységéért és áldozatáért, amit a községünk fejlődésének és szebbé tételének érdekében tett. Kívánjuk, hogy még sokáig tartsa meg az Isten közöttünk és gazdagon áldja meg életét.

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat Vámospércs Városának a színvonalas ünnepségért, az együtt eltöltött időért, amely által a június 4-e fájdalmas sebe az elkövetkezendő időkben, ha be nem is gyógyul, de összetartozásunkban megerősít.   

Birtalan Beáta