Fri. May 31st, 2024

Mezőgazdasági összeírást terveznek

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a 2020-as mezőgazdasági összeírásról szóló sürgősségi kor­mányrendelet, amely a 2018. július 18-i 2018/1091/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletet ülteti gyakorlatba. Ez előírja, hogy a tagállamok gyűjtik és az Európai Unió intézményeinek rendelkezésére bocsátják a 2020-as, 2023-as és 2026-os referenciaévekre vonatkozó alapvető strukturális adatokat.

A mezőgazdasági összeírás célja statisztikai adatok biztosítása az országos és európai mezőgazdasági politikák megalapozásához és végrehajtásához. A Hivatalos Közlönyben megjelent sürgősségi kor­mányrendelet értelmében a 2021. február 1-je és április 30-a közötti időszakban országos szinten végrehajt­ják az általános mezőgazdasági összeírást Románia minden területi-közigazgatási egységében.
Az összeírás elkészítése, megszervezése és elvégzése az Országos Statisztikai Intézet, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium valamint a Belügyminisztérium feladata.

Sütő Attila