Thu. Feb 29th, 2024

Méhészek figyelmébe

A méhek és más beporzók védelmének szigorúbb szabályozását kérte az Európai Parlament az Európai Bizottságtól. A Strasbourgban elfogadott állásfoglalás célzottabb intézkedéseket kér annak érdekében, hogy meg lehessen állítani a beporzó rovarok számának drasztikus csökkenését.

Az állásfoglalás arra is felszólítja a bizottságot, hogy vezessen be egy közös európai indikátort a növényvédő szerek csökkentésének mérésére. A parlament azt is indítványozta, hogy a növényvédő szerek használatának csökkentése váljon a közös agrárpolitika kardinális elemévé a jövőben. Románia eközben a gazdák nyomására azt kéri, hogy az Európai Unió engedélyezze a méhekre veszélyes neonikotinoid-tartalmú vegyszerek használatát, ellenkező esetben komoly terméskieséssel kell számolnia a hazai mezőgazdaságnak.

A méhészeknek járó európai uniós támogatások értékének az 50 száza­lékos növelését javasolja az Európai Bizottság. Többek között ez szerepel abban a jelentésben, amelyet az Európai Bizottság a napokban tett közzé az uniós méhészeti programok végrehajtásáról.

Az évek során nőtt a méhkaptárok és a méhészek száma az EU-ban, aminek eredményeként az uniós méztermelés 2014 és 2018 között 16 %-kal emelkedett. Janusz Wojciechowski, a mezőgazdaságért felelős biztos kijelentette: „Európa-szerte ösztönözni kell a méhésztársadalmat, ezért a mező­gazdaság követ­kező költségvetésére irányuló bizottsági javaslat részeként 120 millió euróról 180 millió euróra növelnék a soros hároméves méhészeti prog­ram­nak szánt uniós finanszírozást.”

Sütő Attila